Fotowoltaika dla rolnika – najlepsza instalacja fotowoltaiczna dla gospodarstw rolnych

Jesteś rolnikiem?
Oszczędzaj
dzięki fotowoltaice

FOTOWOLTAIKA DLA ROLNIKÓW – ULGI I OSZCZĘDNOŚCI W TWOIM GOSPODARSTWIE

Czy wiesz, że montując instalację fotowoltaiczną możesz skorzystać z 25% ulgi podatkowej?
Zamontuj własną Elektrownię Słoneczną, a ¼ poniesionych kosztów odlicz od podatku rolnego.

Obniżenie kosztów zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej to nie jedyna korzyść.
Wytwarzanie własnej energii generuje duże oszczędności, które są odczuwalne na co dzień, maksymalnie obniżając wysokość rachunków za energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna to również ważna inwestycja we własne bezpieczeństwo energetyczne, która pozwala uniezależnić się od od wahań rynkowych cen energii i jej dostaw.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, rolnik lub hodowca, który poniósł wydatki na przebudowę i modernizację budynków (w tym budowę instalacji fotowoltaicznej), ma prawo skorzystać z 25 % ulgi inwestycyjnej i obniżyć swój podatek rolny do zapłaty. Dotyczy to również zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Co istotne, jeśli w ramach korzystania z systemu zdecydujemy się na odsprzedaż energii do sieci, przyznana ulga nadal będzie obowiązywać.

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji na podstawie złożonego wniosku. Polega na odliczeniu 1/4 udokumentowanej kwoty, poniesionej na inwestycję od należnego podatku rolnego. Decyzję o jej przyznaniu ulgi inwestycyjnej podejmuje właściwy dla danej gminy wójt bądź prezydent/burmistrz miasta. Istotnym warunkiem jest to, że inwestycja musi być zrealizowana na terenie gminy, gdzie położone są grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa.

W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba programów, które umożliwiają sfinansowanie części kosztów poniesionych w związku z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych. Starać się można o dotacje, a także o preferencyjne kredyty i pożyczki. Jednak trzeba pamiętać, że z obowiązującej ulgi podatkowej na fotowoltaikę nie będzie można skorzystać, jeśli jesteśmy beneficjentem jakiekolwiek innego programu, który gwarantuje nam dofinansowanie na ten sam cel.

Inwestor zamontował własną Elektrownię Słoneczną, a koszt inwestycji wyniósł 20 000 zł.

Oznacza to, że będzie mógł odliczyć od podatku rolnego kwotę 5 000 zł (20 000 x 25%). Ulgę z tytułu tej inwestycji może rozliczać maksymalnie przez 15 lat. Zatem, jeżeli podatek rolny płacony przez inwestora wynosi 1000 zł rocznie – przez 5 lat nie poniesie on żadnych kosztów z tytułu podatku rolnego.

JAK DZIAŁA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH?

ZOBACZ NASZE REALIZACJE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DLA ROLNIKÓW

Więcej

Przygotujemy
dla Ciebie
najkorzystniejszą ofertę!

Dbamy o to, by nasze oferty były przygotowywane indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych dotacji, ulg oraz korzystnych kredytów. Skontaktuj się z nami, a nasz specjalista przedstawi Ci spersonalizowaną ofertę.

zadzwoń – odpowiemy na Twoje pytania
tel.: 500 260 400

Fotowoltaika – Nasze oddziały