Dla prosumenta

Prosument energii odnawialnej
jak nim zostać?

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) sprawiła, że przedsiębiorcy oprócz produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby, będą mogli rozliczać nadwyżki w systemie korzystnych upustów. Dzięki temu staną się prosumentami, którymi do momentu wdrożenia pakietu prosumenckiego nie mogli zostać.

Projekt ten jest kolejnym celem jaki został zrealizowany w ramach pakietu Energia Plus, który ogłoszony został w styczniu bieżącego roku. Pakiet prosumencki dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, a także spółdzielni energetycznych, które utworzone będą mogły zostać na terenach gmin – zarówno wiejskich jak i miejsko-wiejskich.

Korzyści dla przedsiębiorców,
dzięki OZE

Nadwyżki energii będą magazynowane w sieci elektroenergetycznej u operatorów z możliwością ich odbierania w razie potrzeby. Korzyści z takiego rozwiązania z pewnością zauważy każde przedsiębiorstwo, które zainwestowało, bądź ma w planach inwestycję w firmową instalację fotowoltaiczną. Status prosumenta energii odnawialnej pozwoli więc na obniżenie kosztów energii elektrycznej do minimum.

zainteresowany?
Przygotujemy
ofertę dla Ciebie

Dzięki naszemu działowi finansowemu będziesz mieć informacje oraz wsparcie w uzyskaniu dostępnych dotacji, ulg, finansowań oraz korzystnych kredytów. Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na każde Twoje pytanie.

zadzwoń – odpowiemy na Twoje pytania
tel.: 500 260 400

Fotowoltaika – Nasze oddziały