Ulga termomodernizacyjna

Właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą łączyć dotacje
w ramach Programu Mój Prąd lub Czyste Powietrze wraz z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają. Z tytułu ulgi termomodernizacyjnej przysługuje odliczenie od podstawy opodatkowania do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ważne jest to, że odliczeniu w ramach ulgi nie podlega ta część wydatków, która została dofinansowana z dotacji w ramach Programu Mój Prąd lub Programu Czyste Powietrze.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ulgi termomodernizacyjnej dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Poniżej link do tej strony: https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych.