To już pewne! Czwarta edycja wyczekiwanego Programu Mój Prąd 4.0 ruszy 15 kwietnia 2022 roku. Budżet Programu wynosi 350 mln zł i będzie pochodził w całości z funduszy unijnych. Jakie są założenia programu? Kto może skorzystać? Ile wynosi dofinansowanie na fotowoltaikę? Kiedy i jakie dokumenty złożyć? Zapraszamy do artykułu, w którym zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Czym jest Program Mój Prąd 4.0?

Mój Prąd to Program dotacji wspierający inwestycje w domową instalację fotowoltaiczną. W tym roku pojawi się już czwarta edycja Programu. Poprzednie wersje gwarantowały dotacje jedynie na instalację fotowoltaiczną, w tym roku Program został rozszerzony o komponenty zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej, czyli magazyny energii, magazyny ciepła i zarządzanie energią elektryczną. Program ma promować nowy system rozliczania się prosumentów, czyli net billing. Ma również motywować do zwiększania konsumpcji wyprodukowanej energii i magazynowania jej nadwyżek w domu – a nie w sieci.

Do kogo skierowany jest Program Mój Prąd 4.0

Program jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy inwestują w fotowoltaikę oraz urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii – magazynów energii i ciepła, systemów zintegrowanych z urządzeniami oraz inteligentnych systemów zarządzania energią. Czwarta edycja Programu jest przeznaczona dla prosumentów rozliczających się w nowym systemie net billingu, co oznacza, że beneficjenci będą musieli mieć podpisaną umowę kompleksową z operatorem sieci dystrybucyjnej.

Jak wysokie będzie dofinansowanie?

Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet do 20,5 tys. zł. Składa się na tą sumę dofinansowanie samej instalacji fotowoltaicznej  w wysokości 4000 zł oraz dofinansowanie do dodatkowych elementów instalacji – magazynu energii, magazynu ciepła, systemu zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS. To oznacza, że wnioskodawcy, którzy oprócz systemu fotowoltaiki zamontują inne urządzenie wskazane w Programie, będą mogli liczyć na większe dofinansowanie, niż wnioskodawcy, którzy zdecydują się na montaż jedynie fotowoltaiki – bez infrastruktury towarzyszącej.

Prosumenci rozliczający się w systemie Net-billing, którzy mogą zgłosić przyłączenie mikroinstalacji do sieci od kwietnia 2022 r., mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

 • do 4000 zł – w przypadku dofinansowania tylko do mikroinstalacji fotowoltaicznej (PV),
 • do 5000 zł – w przypadku dofinansowania mikroinstalacji PV i przy zakupie dodatkowych elementów:
 • do 5000 zł – w przypadku dofinansowania do magazynu ciepła,
 • do 7500 zł – w przypadku dofinansowania do magazynu energii elektrycznej,
 • do 3000 zł – w przypadku dofinansowania do zintegrowanego z urządzeniami inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS). W tym przypadku dotacja jest udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Prosumenci, którzy rozliczali się dotychczas w systemie Net-metering i przeszli na Net-billing, a także uzyskali wcześniej zewnętrzne wsparcie finansowe, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

 • 2000 zł – dodatkowa dotacja do mikroinstalacji PV,
 • do 5000 zł – dofinansowanie do magazynu ciepła,
 • do 7500 zł – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej,
 • do 3000 zł – dofinansowanie do zintegrowanego z urządzeniami inteligentnego systemu zarządzania energią (HEMS/EMS). W tym przypadku dotacja jest udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Prosumenci, którzy dotychczas rozliczali się w systemie Net-metering i przeszli na Net-billing, a jednocześnie nie korzystali wcześniej z zewnętrznego wsparcia finansowego, z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości:

 • do 4000 zł – dofinansowanie tylko do mikroinstalacji PV,
 • do 5000 zł dofinansowanie do mikroinstalacji PV przy zakupie dodatkowych elementów:
 • do 5000 zł – dofinansowanie do magazynu ciepła,
 • do 7500 zł – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej,
 • do 3000 zł – dofinansowanie na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS). W tym przypadku dotacja jest udzielana tylko pod warunkiem zakupu magazynu ciepła i/lub magazynu energii elektrycznej.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Gdzie można złożyć wniosek?

Wnioski składa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą generatora wniosków. Dokumentacja Programu, w tym regulamin, będzie dostępna na początku kwietnia na stronie internetowej mojprad.gov.pl oraz w witrynie NFOŚiGW. Nabór wniosków ruszy 15 kwietnia 2022 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym – aż do wyczerpania puli środków.

Zapraszamy do obejrzenia materiału przygotowanego przez redakcję GLOBenergia.