Zamień koszty na oszczędności, dzięki własnej Elektrowni Słonecznej.
Zainwestuj w odnawialne źródła energii, obniżając rachunki za prąd prawie do 0 zł.

Ulga inwestycyjna

przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym tj. z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1256).

Ulga inwestycyjna, zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym, przysługuje podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

  1. a) deszczowni,
  2. b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  3. c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Skorzystanie z ulgi jest możliwe w przypadku gdy wydatki te nie zostały sfinansowane
w całości lub w części z udziałem środków publicznych, tzn. zostały sfinansowane z własnych środków (w tym m.in. kredytów, pożyczek).

Uwzględnienie wydatku inwestycyjnego (w ramach ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym) w kwocie netto lub brutto zależy od tego czy podatnik podatku rolnego jest podatnikiem podatku VAT i ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.