Instalacje fotowoltaiczne podobnie jak inne odnawialne źródła energii to ogromna szansa na wdrożenie oszczędności, ale również zbilansowany rozwój produkcji rolnej przy zachowaniu równowagi środowiskowej. Duże i małe gospodarstwa rolne mogą wiele zyskać, inwestując w rozwiązania proekologiczne. Nie tylko wpłyną one na prestiż i postrzeganie danego gospodarstwa, ale przede wszystkim, umożliwią minimalizację kosztów produkcji. Energia elektryczna jest jednym z głównych elementów generujących koszty stałe w gospodarstwie. Dzięki fotowoltaice możliwa jest ich niemal całkowita redukcja. Wychodząc naprzeciw producentom żywności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował specjalny program umożliwiający pozyskanie dofinansowania na wdrożenie odnawialnych źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła czy turbiny wiatrowe. Program Agroenergia 2021 – przewiduje kolejną transzę wsparcia dla rolników. Jeszcze w czerwcu planowany jest nowy nabór, dlatego poniżej przygotowaliśmy kompendium wiedzy dla wszystkich, chcących pozyskać dofinansowanie.

NFOŚiGW Agroenergia 2021 – do kogo adresowany jest program?

Żeby skorzystać z programu Agroenergia 2021, trzeba spełniać kilka warunków. Przede wszystkim beneficjentem może być osoba posiadająca status osoby fizycznej posiadającej prawo własności lub prawo dzierżawy nieruchomości rolnych. Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która zakupiła użytki rolne tuż przed złożeniem wniosku do programu Agroenergia 2021 na dopłaty. Według wytycznych ustawodawcy o dotację może ubiegać się właściciel gospodarstwa, który posiada je i prowadzi osobiście od co najmniej roku przed rozpoczęciem ubiegania się o dofinansowanie na odnawialne źródła energii. Kolejnym istotnym ograniczeniem dla potencjalnych beneficjentów programu jest powierzchnia użytków rolnych, posiadanych przez wnioskodawcę. Powierzchnia obszaru, który pozwala na składanie wniosków do programu prowadzonego przez NFPŚiGW Agroenergia 2021, musi mieć co najmniej 1, ale nie więcej niż 300 hektarów.

Program Agroenergia 2021

Agroenergia 2021 dopłaty – kto jeszcze może się o nie ubiegać?

Kolejnym kryterium, pozwalającym ubiegać się o wsparcie finansowe z programu Agroenergia 2021 jest posiadanie statusu osoby prawnej, która od co najmniej roku prowadzi działalność rolniczą, lub działalność gospodarczą, w obszarze usług rolnych. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, powierzchnia takiego gospodarstwa powinna wynosić minimum 1 a maksimum 300 hektarów, a osoba składająca wniosek musi być jego właścicielem lub dzierżawcą.

Agroenergia – warunki, które trzeba spełniać, aby otrzymać dofinansowanie

Aby ubiegać się o środki z NFOŚiGW Agroenergia 2021, trzeba spełniać konkretne kryteria opisane powyżej. W celu zakwalifikowania się do programu należy też przestrzegać procedur i zachować odpowiednią kolejność działań. Najważniejsze kwestie, o których muszą pamiętać przyszli beneficjenci programu Agroenergia 2021 to:

  • Zachowanie terminów rozpoczęcia inwestycji – wszystkie formalności związane z zakupem, projektowaniem i instalacją fotowoltaiki czy innych źródeł energii odnawialnej mogą być realizowane dopiero po zakwalifikowaniu się do projektu.
  • Zakupione elementy instalacji źródeł energii odnawialnej powinny być nowe, nie mogą być starsze niż 24 miesiące.
  • Po zakupie i montażu instalacji musi być ona użytkowana przez minimum 3 lata. Terminy liczone są, począwszy od dnia przyłączenia instalacji do sieci energetycznej lub otrzymania protokołu odbioru danej instalacji.
  • Nie można jednocześnie być beneficjentem innych programów oferujących dofinansowanie z zakresu wsparcia dla instalacji odnawialnych źródeł energii takich jak program Mój Prąd, czy Czyste Powietrze.
  • Dofinansowanie z programu Agroenergia 2021 może być łączone z ulgą termomodernizacyjną, przy czym, kwota do odliczenia od podatku, będzie pomniejszona o wartość dotacji.

Agroenergia 2021 dopłaty

Agroenergia 2021, od kiedy nabór?

Osoby chcące pozyskać dotacje z programu Agroenergia 2021 wniosek powinny złożyć w określonym terminie. Najprawdopodobniej szczegóły drugiej edycji poznamy w drugiej połowie czerwca 2021. Dokumenty będą przyjmowane w ustalonych lokalizacjach, właściwych dla danego rejonu. Rolnicy planujący składanie wniosków powinni zapoznać się z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, a także terminami. Szukającym odpowiedzi na pytanie o program Agroenergia 2021 do kiedy nabór, podpowiadamy, że prawdopodobnie potrwa on do III kwartału 2021, warto jednak nie odkładać tego na ostatnią chwilę i jak najszybciej skompletować niezbędne dokumenty.