Program czyste powietrze druga edycja

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Beneficjentami dofinansowania programu Czyste Powietrze mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub znajdującego się w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowaniem można objąć tylko budynki, dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Koszty przedsięwzięcia poniesione w budynku w trakcie budowy  nie mogą być zakwalifikowane w Programie Czyste Powietrze.

W ramach tej edycji wprowadzono dwa poziomy dofinansowania uzależnione od dochodu:

Podstawowy poziom – przyznawany przy dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys.zł;
Podwyższony poziom – dedykowany dla gospodarstw domowych wieloosobowych przy dochodach miesięcznych do 1400 zł netto na osobę, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych – do 1960 zł netto na osobę.

Maksymalne poziomy dotacji dla całego przedsięwzięcia:

– podstawowy poziom dofinansowania wynosi 25 tys.zł plus 5 tys.zł fotowoltaika
– rozszerzony poziom dofinasowania wyniesie 32 tys.zł plus 5 tys.zł fotowoltaika

Nabór na dotację z podstawowym poziomem dofinansowania rozpoczął się 15.05.2020 r. Nabór na dotację z podwyższonym poziomem dofinansowania zostanie uruchomiony po zakończeniu prac legislacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze dostępne są na stronie:
http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Właściciele/współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego mogą łączyć dotacje
w ramach programu Czyste Powietrze wraz z termomodernizacyjną ulgą podatkową.
W takim przypadku korzyści uzyskane przez Beneficjenta z tytułu obu mechanizmów finansowych wzajemnie się uzupełniają. Z tytułu ulgi termomodernizacyjnej przysługuje odliczenie od podstawy opodatkowania do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ważne jest to, że odliczeniu w ramach ulgi nie podlega ta część wydatków, która została dofinansowana z dotacji w ramach Programu Czyste Powietrze.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z ulgi termomodernizacyjnej dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów.

Poniżej link do tej strony: https://www.gov.pl/web/finanse/zasady-stosowania-ulgi-w-pit-na-wsparcie-termomodernizacji-budynkow-jednorodzinnych.