Zamień koszty na oszczędności, dzięki własnej Elektrowni Słonecznej.

Zainwestuj w odnawialne źródła energii, obniżając rachunki za prąd prawie do 0 zł.

Ulga podatkowa – fotowoltaika

Na rok 2019 wprowadzona została ulga podatkowa. Odnawialne źródła energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, są ważną częścią inwestycji, które jej podlegają. Będzie można je rozliczyć w zeznaniu podatkowym składanym w 2020 roku.

Ulga podatkowa przysługuje, jeśli zakupione zostały materiały, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych. Postawą prawną jest Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 21 grudnia 2018 r., które weszło w życie w styczniu 2019 r. Zgodnie z nim, wydatki poniesione z tego tytułu będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ulga podatkowa – instalacja fotowoltaiczna

Co oprócz paneli fotowoltaicznych obejmuje ulga podatkowa? Kolektory słoneczne, pompy ciepła – i jedne, i drugie wraz z osprzętem. Wliczana jest w to również usługa ich montażu. Co ważne, Rozporządzenie nie ogranicza inwestycji pod względem ich ilości. W zasadzie wszystkie z nich może objąć ulga podatkowa – pompę ciepła wraz z kolektorami i panelami fotowoltaicznymi. Jednak łączna kwota, która podlega odliczeniu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

Kto może skorzystać z ulgi?

Z ulgi podatkowej skorzystać mogą osoby fizyczne, które są płatnikami podatku PIT – na zasadach ogólnych, podatku liniowego oraz zryczałtowanego. Drugi istotny wymóg, osoby te muszą być właścicielami bądź współwłaścicielami budynków, w których będzie przeprowadzana inwestycja. Ponadto, wlicza się tu jedynie budynki mieszkalne o charakterze jednorodzinnym w różnych konfiguracjach zabudowy – wolno stojącej, bliźniaczej, szeregowej, grupowej. Co ważne, instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane poza bryłą domu – na gruncie lub na budynkach gospodarczych. Wymogiem jest to, by produkowana energia służyła jedynie celom mieszkalnym.

Ulga podatkowa – termomodernizacja

W Rozporządzeniu, poza odnawialnymi źródłami energii, wyszczególnione zostały również inne materiały, urządzenia i usługi, które mogą podlegać odliczeniu od podatku. Wszystkie łączy podnoszenie wydajności cieplnej, energetycznej i termoizolacyjnej budynków. Są to chociażby: wymiana stolarki zewnętrznej, audyt poprzedzający termomodernizację budynku, zakup materiałów służących dociepleniu budynków czy kotłów kondensacyjnych.

Podsumowanie czyli co trzeba wiedzieć

Z ulgi podatkowej na fotowoltaikę mogą skorzystać:

  • właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  • podatników podatku PIT;
  • ponoszących wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Pamiętaj, że:

  • Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
  • Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą termomodernizacyjną nie może przekraczać 3 lat;
  • Wydatki na działania termomodernizacyjne muszą być udokumentowane fakturami, wystawionymi wyłącznie przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku;
  • Odliczeniu nie będą podlegać wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Skorzystaj z należnej Ci ulgi podatkowej i zamontuj własną Elektrownię Słoneczną.
Dzięki temu, nie tylko przyczynisz się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju, ale zyska również Twój budżet domowy.
Czy wiesz, że fotowoltaika obniży Twoje rachunki za prąd prawie do 0 zł? Nie zastanawiaj się. Nasz specjalista chętnie udzieli wszelkich informacji na temat ulgi termomodernizacyjnej. Wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy.

Kompleksowo zajmiemy się Twoją inwestycją. Gwarantujemy bezpłatną wycenę, audyt, doradztwo, projekt, montaż, dokumentację, przyłączenie do sieci, oraz pomoc w formalnościach.