MÓJ PRĄD

Program dedykowany dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej
w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd można ubiegać się jeśli:

– instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i przeznaczona jest na własne potrzeby;

– instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej

– wydatki zostały poniesione od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą;

– inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;

Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna), pod warunkiem, że nieruchomość oddana jest do użytkowania.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej link: https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek

Do złożenia wniosku wymagany jest profil zaufany lub e-dowód.

Szczegółowe informację znajdują się na stronie:

https://mojprad.gov.pl/