Agroenergia 2020

Program Priorytetowy „Agroenergia” – aktualizacja 2020

Planowany termin uruchomienia naboru II połowa III kwartału 2020 r.

Cel programu:

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Beneficjenci:

  1. Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo.
  2. Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Forma dofinansowania – dotacja :

Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 10 do 30 kW.- dotacja do 15.000 zł, do 20% kosztów kwalifikowanych

Instalacje fotowoltaiczne o mocy od 30 kW do 50 kw –  dotacja do 25.000 zł, do 13% kosztów kwalifikowanych

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10.000,00  zł.

Najważniejsze warunki dofinansowania:

  • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
  • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
  • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.

Szczegółowe informacje na stronie NFOŚiGW:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2023