Gdzie szukać dofinansowania do fotowoltaiki w 2020 roku?

Dotacje z całą pewnością nie są czynnikiem decydującym o opłacalności fotowoltaiki, ani też niezbędnym do budowy własnej instalacji fotowoltaicznej. Mogą natomiast sprawić, że inwestycja we własną elektrownię słoneczną stanie się bardziej opłacalna i szybciej uda się osiągnąć zwrot z nakładów. Na jakiego rodzaju dotacje do fotowoltaiki możemy liczyć w 2020 roku? Jakich korzyści możemy się dzięki nim spodziewać?

Program „Mój Prąd”

Tak jak w roku poprzednim, tak i w tym najważniejszymi dotacjami do fotowoltaiki są te przyznawane w ramach jednego z trzech głównych programów rządowych, tj. programu „Mój Prąd”, „Prosument 2” oraz programu „Czyste Powietrze”.

W roku 2019 największym zainteresowaniem bezsprzecznie cieszył się uruchomiony 23 lipca program „Mój Prąd”. Program ten zapewnia spore dofinansowanie dla każdego, kto zdecyduje się na budowę własnej instalacji fotowoltaicznej. Najważniejsze fakty dotyczące programu „Mój Prąd” to:

 • całkowita wysokość budżetu przekraczająca 1 miliard złotych;
 • maksymalna wartość dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej wynosi 5 tys. zł;
 • program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych;
 • maksymalna moc instalacji mogącej otrzymać dofinansowanie to 10 kWp.

Środkami przeznaczonymi do realizacji programu „Mój Prąd” zarządza Narodowy Fundusz Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakładając, że każdy inwestor otrzyma maksymalną kwotę dofinansowania, w budżecie programu znajduje się wystarczająca ilość pieniędzy dla ok. 200 tys. gospodarstw domowych.

Program „Prosument 2”

Nieco mniejszy budżet posiada kolejny program rządowy mogący pomóc w realizacji projektu, jakim jest instalacja fotowoltaiczna. Tym razem chodzi jednak nie o bezzwrotne dotacje, a o pożyczki/kredyty na bardzo preferencyjnych zasadach. Podstawowymi informacjami odnoszącymi się do programu „Prosument 2” są:

 • całkowita wysokość budżetu programu sięga 800 mln złotych;
 • zgodnie z rządowymi założeniami funkcjonowanie programu przewidziano na lata 2014-2022;
 • oprocentowanie przyznanej pożyczki/kredytu wynosi 1%;
 • okres finansowania pożyczką lub kredytem nie może przekroczyć 15 lat.

Program Prosument 2 działa w oparciu o sieć wybranych banków, które biorą w nim udział. Wszelkie dotyczącego go szczegóły znaleźć można zarówno na stronach tychże banków, jak i na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program „Czyste Powietrze”

Kto nie chce lub nie może skorzystać z dwóch opisanych wyżej programów, być może zainteresuje się programem „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów wytwarzanych przez jednorodzinne budynki mieszkalne – zarówno te już istniejące, jak i nowopowstające. W ramach programu „Czyste Powietrze” możemy liczyć na:

 • dofinansowanie do kosztów mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w wysokości nawet 100% ich wartości, ale wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 • okres finansowania pożyczką lub kredytem sięgający nawet 15 lat;
 • oprocentowanie otrzymanej pożyczki/kredytu wynosi co najmniej 2% w skali roku.

Wnioski do programu „Czyste Powietrze” należy składać w odpowiednim dla miejsca inwestycji Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.