Fotowoltaika w Polsce coraz bardziej się opłaca! Sprawdź dlaczego!

Zobacz jakie korzystne zmiany zostały wprowadzone do programu „Czyste Powietrze”.

Skrócony czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku i niższe progi dochodowe to tylko dwie z dziesięciu zmian, które znacznie ułatwią procedurę starania się o bonifikatę w ramach „Czystego Powietrza”.

W trosce o walkę ze smogiem rząd systematycznie wprowadza liczne udogodnienia i dotacje, których celem jest zachęcenie odbiorców do korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii. Oprócz najpopularniejszego programu „Mój Prąd”, który gwarantuje dofinansowanie do fotowoltaiki w kwocie 5000 zł, możemy liczyć na ulgę termomodernizacyjną, oraz program „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” realizowany będzie do 2029 r. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Na przełomie marca i kwietnia 2020 zostaną wprowadzone zmiany, które znacznie usprawnią proces składania wniosków. Poprawa efektywności programu została zapowiedziana przez prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Piotra Woźnego. Rada Nadzorcza NFOŚiGW oficjalnie zatwierdziła już 10 zmian do programu „Czyste Powietrze”.

Co się zmieni w programie „Czyste Powietrze”?

Przede wszystkim uproszczony zostanie proces składania wniosków, skrócą się terminy oczekiwania na jego rozpatrzenie i zmniejszy się próg dochodu, który uprawnia do dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia wnioskodawcy zmiany:

 1. Uproszczenie wniosku o dotację. Zamiast gromadzenia zbędnej dokumentacji o wysokości dochodu i podawania bardzo szczegółowych danych technicznych wraz z różnymi zaświadczeniami, wnioskodawcy będą po prostu składać oświadczenia.
 2. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni.
 3. Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 4. Integracja z programem „Mój Prąd”, dzięki której będzie można korzystać równolegle z obu dotacji.
 5. 3 kategorie beneficjentów:
  a)    Pierwsza – beneficjenci, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych. Nie licząc dodatkowych bonusów, kwota dofinansowania wyniesie do 20 tysięcy zł.
  b)    Druga – beneficjenci, których dochód netto w gospodarstwie domowym sięga do 1400 zł miesięcznie na osobę, lub w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1960 zł. Nie licząc dodatkowych bonusów, kwota dofinansowania wyniesie do 32 tys. zł.
  c)    Trzecia – beneficjenci dotknięci ubóstwem energetycznym. Kwota dofinansowania może pokryć 100 % kosztów.
 6. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych. Uwzględniane będą te inwestycje, których realizacja zaczęła się maksymalnie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Fotowoltaika jeszcze nigdy nie była tak opłacalna. Rok 2020 jest przełomowy pod względem udogodnień i dotacji. Nie zastanawiaj się, skontaktuj się z nami i uzyskaj pomoc we wszelkich formalnościach: FORMULARZ