Chcesz zdobyć dotację na panele fotowoltaiczne? Zainteresuj się zapowiedzianym przez rząd programem dla osób fizycznych „Mój prąd”!

Zalecenia Unii Europejskiej zobowiązują Polskę do znacznego zwiększenia udziału energii odnawialnej w całościowej produkcji energii elektrycznej. Do roku 2020 ma to być poziom 15%. Aby cel ten mógł zostać zrealizowany, nieco ponad miesiąc temu (23 lipca) rząd ogłosił program „Mój prąd”, realizowany przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co dziś wiemy o tym programie?

Czym jest program dopłat do fotowoltaiki „Mój prąd”?

Rządowy program „Mój prąd” jest projektem przygotowanym przy współpracy z Ministerstwem Energii, a finansowanym ze środków znajdujących się w posiadaniu Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFŚiGW). Celem ogólnym tego programu jest znaczące zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Według założeń twórców projektu, „Mój Prąd” pozwoli na wyprodukowanie łącznej ilości energii na poziomie 1 TWh rocznie, co dla państwa oznaczać będzie redukcję emisji CO2 o mniej więcej 600-800 tys. ton w tym samym przedziale czasu. Tak znacząca redukcja emisji CO2 przekładać się będzie nie tylko na poprawę jakości powietrza w naszym kraju, ale też na zmniejszone opłaty za emisję szkodliwych związków.

Jaką kwotę można będzie otrzymać na zakup paneli słonecznych?

Budżet programu „Mój prąd” określony został na kwotę 1 mld złotych. Środki te znajdują się w posiadaniu NFOŚiGW i pochodzą m. in. z opłat przekazywanych przez poszczególne przedsiębiorstwa za zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Założenia projektu mówią o tym, iż uzyskana dotacja będzie mogła pokryć do 50% kosztów poniesionych przez osoby fizyczne (program „Mój prąd” obejmuje wyłącznie osoby fizyczne) na budowę instalacji fotowoltaicznej (zakup paneli słonecznychinwerterów fotowoltaicznych, okablowania, urządzeń do montażu, opłacenie robocizny) o mocy od 2 kW do 10 kW. Kwota otrzymanego dofinansowania nie może być jednocześnie wyższa niż 5 tys. zł, co przy obecnych cenach fotowoltaiki w praktyce oznacza, iż każdy zainteresowany budową własnej przydomowej elektrowni słonecznej otrzyma dofinansowanie w maksymalnej wysokości.

Czy dopłaty z programu „Mój prąd” zostaną obciążone podatkiem?

Dotacje na zakup instalacji fotowoltaicznych przyznawane z programu „Mój prąd” będą miały oczywiście formę bezzwrotną, nie wiadomo jednak nadal, czy będą one opodatkowane podatkiem dochodowym. Na chwilę obecną większość ekspertów skłania się jednak ku temu, iż dotacje na panele fotowoltaiczne nie będą obłożone żadnym podatkiem, ponieważ tylko takie rozwiązanie zapewnia w miarę szybkie tempo prac NFOŚiGW.

Sprawdź również inne wpisy znajdujące się na naszym blogu!

Program dopłat do fotowoltaiki

Poznaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące programu „Mój Prąd”. 

1. Do kogo skierowany jest program „Mój Prąd” ? Kto otrzyma do dofinansowanie?

2. Jakie formy wsparcia przewiduje ten program?

3. Czy każda domowa instalacja fotowoltaiczna będzie mogła być dofinasowana w ramach tego programu?

4. Czy dopłata z programu „Mój prąd” będzie przysługiwać na rozbudowywanie instalacji PV?

5. Na jaką kwotę dofinasowania mogą liczyć beneficjenci?