Rok 2020 okazał się ciężkim okresem dla polskiej gospodarki. Pandemia koronawirusa sparaliżowała cały świat, doprowadzając wiele firm z różnych branż do poważnych kłopotów, a nawet upadku. Rynek fotowoltaiki pozostał jednak niewzruszony, a nawet można śmiało powiedzieć, że zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii wzrosło wśród indywidualnych inwestorów. Ma na to wpływ kilka kwestii. Po pierwsze rosnące stale koszty energii elektrycznej, po drugie rosnąca świadomość na temat ekologii, a po trzecie programy regionalne, zapewniające finansowe wsparcie na instalacje fotowoltaiczne. Co zatem czeka nas w 2021 roku? Czy dalej będziemy mogli liczyć na dotacje na fotowoltaikę 2021?

trendy w fotowoltaice 2021

Dotacje fotowoltaika 2021

W ubiegłym roku ogromną popularnością cieszyły się dotacje na fotowoltaikę w wysokości 5000 zł. Program „Mój prąd”, który to właśnie proponował takie wsparcie, spotkał się z wielką aprobatą i zainteresowaniem wśród inwestorów prywatnych. Zainteresowanie było tak duże, że już pod koniec 2020 roku, w puli środków przeznaczonych na ten cel pozostało „zaledwie” 150 ml złotych. Ostatnia tura, w której można było składać wnioski na dofinansowanie z programu „Mój prąd” zakończyła się 18 grudnia. Czy była to ostatnia szansa, na pozyskanie dodatkowych środków na instalację fotowoltaiczną? Na szczęście, wygląda na to, że nie. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyski zapowiedział bowiem, że w 2021 program „Mój prąd” będzie kontynuowany.

instalacje fotowoltaiczne 2021

Trendy fotowoltaika 2021

Jeżeli chodzi o prognozy dla branży fotowoltaicznej na 2021 rok, są one bardzo pozytywne i optymistyczne. Szacuje się bowiem, że do końca tego roku, wzrośnie liczba przyłączonych instalacji fotowoltaicznych o około 68%, w stosunku do minionego, 2020 roku. Ponadto, blisko 90% firm działających w tej branży, planuje zwiększyć swoje możliwości produkcyjne oraz montażowe, a także zwiększyć zatrudnienie. Możemy również spodziewać się kolejnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania energii ze słońca. Dynamiczny rozwój branży fotowoltaicznej to zasługa zarówno wspominanych dotacji (takich jak program „Mój Prąd”) na instalacje fotowoltaiczne, jak i obowiązujących od 2016 i 2019 roku, nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja z 2016 ustaliła bowiem bardzo korzystny system opustów dla klientów indywidualnych, które wpłynęły na zwiększenie opłacalności instalacji. Z kolei nowelizacja z 2019 roku zapewniła status prosumenta przedsiębiorcom, co sprawiło, że inwestycje w fotowoltaikę stały się również korzystne finansowo dla firm.