„Mój Prąd” to program dotacji rządowych dla domowych instalacji fotowoltaicznych zapowiedziany 23. Lipca przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Do kogo skierowany jest program „Mój Prąd” ? Kto otrzyma do dofinansowanie?

Program skierowany jest do gospodarstw domowych i będzie wspierał budowę nowych instalacji fotowoltaicznych. Nie jest to program dla firm. Informacje o dofinansowaniu do instalacji fotowoltaicznej dla firm znaleźć mogą Państwo tutaj.

2. Jakie formy wsparcia przewiduje ten program?

Program „Mój prąd będzie bezpośrednią dotacją otrzymywaną po oddaniu instalacji do użytku. Nie przewiduje się finansowania zabezpieczeń do kredytów czy innego wsparcia na etapie zakupu instalacji.

3. Czy każda domowa instalacja fotowoltaiczna będzie mogła być dofinansowana w ramach tego programu?

Nie. Dotacjami będą objęte wyłącznie nowe instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kW do 10 kW zbudowane z nowych elementów tj nie starszych niż 24 miesiące. Na dotacje nie mogą liczyć także ci, którzy chcą rozbudować swoje stare instalacje.

4. Czy dopłata z programu „Mój prąd” będzie przysługiwać na rozbudowywanie instalacji PV?

Nie. Dopłaty nie będą przysługiwać osobom, które mają już działający system PV i chcą go rozbudować.

5. Na jaką kwotę dofinansowania mogą liczyć beneficjenci?

Wysokość dofinansowania będzie wynosiła do 50 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (PV) i nie więcej niż 5 tys. zł.

6. Kiedy możemy ubiegać się o dotację w ramach programu „Mój prąd”?

Dopłaty będą przyznawane na inwestycje w fotowoltaikę, które zostaną zakończone po uruchomieniu programu. Dotacji nie otrzymają osoby, które mają już instalacje PV lub oddadzą je przed uruchomieniem programu.

7. Kiedy należy złożyć wniosek?

Termin ogłoszenia naboru wniosków o dotacje planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku. Wniosek można złożyć po zakończeniu całej inwestycji to znaczy po zakupie instalacji PV, zainstalowaniu licznika dwukierunkowego i podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii. Informacje te podawane były również we wpisie dostępnym tutaj.

8. Gdzie należy złożyć wniosek?

Po uruchomieniu programu „Mój prąd” wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w formie papierowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

9. Gdzie znajdę wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Mój prąd”?

Wnioski są jeszcze opracowywane. Będą opublikowane na stronie internetowej NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl) w chwili uruchomienia programu.

10. Co trzeba będzie dołączyć do wniosku o dofinansowanie instalacji PV?

Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW).

11. Kiedy będą wypłacane pieniądze?

Dotacje z programu „Mój prąd” mają być wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. NFOŚiGW i Ministerstwo Energii przewidują, że pierwsze wypłaty pojawią się przed końcem września.

12. Czy dopłaty z programu „Mój prąd” będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną ?

Nie zostało to jeszcze potwierdzone przez Ministerstwo Finansów, ale najprawdopodobniej tak.

13. Do kiedy będzie działać program „Mój prąd”?

Program został zaplanowany na lata 2019-2024 i przewidziano na niego 1 mld PLN. Środki mogą więc skończyć się wcześniej.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania powstały na podstawie rozmowy rzecznika Ministerstwa Środowiska przeprowadzonej przez portal wysokienapiecie.pl oraz informacji z konferencji Ministerstwa Energii, która odbyła się 25.VII

Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez procedury pozyskania środków z programu „Mój Prąd”.