Rolnicy rozważają inwestycje w OZE

Z badania „Energia elektryczna w gospodarstwie” przeprowadzonego na zlecenie banku BNP Paribas przez Martin & Jacob jednoznacznie wynika, że głównym źródłem energii w gospodarstwach rolnych jest energia elektryczna. Jeśli jej ceny wzrosną, rolnicy będą skłonni inwestować głównie w fotowoltaikę.
Średnio koszty energii elektrycznej to ok. 20 % całkowitych kosztów gospodarstwa rolnego. Jest to oczywiście zależne od wielkości i rodzaju produkcji. W co trzecim gospodarstwie udział energii w kosztach całkowitych oscyluje między 10 a 20 %. Ze wspomnianego wyżej badania jasno wynika, że niemal 65 % rolników, którzy wzięli w nim udział, w przypadku wzrostu cen na rynku energetycznym, rozważyłoby inwestycje w alternatywne źródła energii. Decyzja ta musiałaby jednak znajdować uzasadnienie w ekonomii i mieć realny wpływ na oszczędności.

W przypadku wzrostu cen o 10 % co trzeci rolnik rozważyłby taką inwestycję, jeżeli prąd podrożałby o 20-40 % już co drugi badany wyraził zainteresowanie. 62 % rolników zaznaczyło, że do podjęcia decyzji przekonałaby ich pomoc w postaci dofinansowania lub dotacji.
Dopiero ostatnie dyskusje związane z podwyżką cen prądu zmobilizowały rolników do analizy tego jak kwota ta ma się do całości kosztów produkcji i zwróciły uwagę na problem wysokich kosztów energii – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas.

Z puli rolników deklarujących zainteresowanie zainwestowaniem w odnawialne źródła energii ponad połowa z nich (55 %) zdecydowałby się na system fotowoltaiczny, na drugim miejscu znajdują się kolektory słoneczne (16 %). Pozostałe rozwiązania cieszyły się dużo mniejszym zainteresowaniem.
Rolnicy w większości oczekują pomocy finansowej w postaci programu lub dofinansowania. Zdając sobie sprawę z kosztów, które generuje taka inwestycja, grupa oczekująca na zmniejszenie kosztów jest dwukrotnie mniejsza niż ta oczekująca dofinansowania. Jest to najlepszy moment, aby dyskutować o takich rozwiązaniach w kontekście Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy pomocy krajowej – dodaje Maciej Piskorski.

źródło:gramwzielone

W razie pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym profesjonalnym zespołem – z chęcią udzielimy niezbędnych odpowiedzi, a także profesjonalnie doradzimy i dobierzemy odpowiednie rozwiązania.

Zaufaj 12-letniemu doświadczeniu w branży OZE i postaw na profesjonalizm.