Decydując się na inwestycje w alternatywne źródło energii elektrycznej, jakim są panele fotowoltaiczne, konieczne jest wykonanie wstępnych oględzin, oceny, a także wywiadu z inwestorem, na podstawie czego firma montująca panele będzie mogła dokładnie ocenić zapotrzebowanie, a następnie wykona projekt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego. Wykonanie projektu przed przystąpieniem do montażu paneli na dachu jest konieczne, po to, aby inwestor miał wyobrażenie, jak będzie wyglądała jego instalacja, a także, aby ocenić, czy poszczególne panele będą mogły być rozmieszczone na dachu w sposób gwarantujący ich optymalną wydajność.

Jak wykonuje się projekt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego?

Instalacje fotowoltaiczne są przygotowywane projektowane a później montowane według indywidualnego projektu, odpowiadającego potrzebom inwestora. Konieczne jest uwzględnienie warunków technicznych, które będą decydowały o możliwości rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych. Przed przystąpieniem do przygotowania projektu instalacji, konieczne jest zebranie szczegółowych informacji na temat miejsca montażu. Informacje te powinny zawierać:

  • wymiary dachu
  • rodzaj pokrycia dachowego
  • kąt nachylenia dachu
  • ekspozycja budynku względem słońca
  • zapotrzebowanie na energię elektryczną w danym gospodarstwie
  • wielkość działki w przypadku montażu paneli na gruncie.

Co zawiera przykładowy projekt instalacji fotowoltaicznej?

Na podstawie zebranych informacji, o których mowa była wyżej, przystępuje się do przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej. Na początku określana wielkość instalacji z uwzględnieniem strat wynikających z zacienienia, a także planowane jest rozmieszczenie poszczególnych paneli na dachu, przy równoczesnym wzięciu pod uwagę stref zacienienia, które mogą pojawić się w ciągu dnia. Projekt uwzględnia również ewentualną konieczność zamontowania optymalizatorów mocy, w przypadku, gdy niemożliwe jest uniknięcie montażu paneli w strefach z zacienieniem. Ważnym elementem projektu instalacji fotowoltaicznej domu jednorodzinnego jest ustalenie możliwości rozmieszczenia przewodów, a także ustalenie miejsca wpięcia instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz umiejscowienie falownika. Profesjonalny projekt powinien też zawierać plan instalacji, która będzie odpowiadała za zabezpieczenie układu przed przeciążeniami i przepięciami prądowymi. Ponadto w projekcie powinno się również znaleźć określenie przewidywalnego efektu ekologicznego, czyli w jakim stopniu instalacja przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.