audyt fotowoltaiczny

Rosnące wciąż ceny prądu, ale też coraz większa świadomość społeczeństwa na temat wpływu człowieka na klimat i korzyści, jakie możemy czerpać, korzystając z odnawialnych źródeł, energii sprawiają, że jesteśmy świadkami coraz większego zainteresowania alternatywnymi sposobami pozyskiwania energii. Fotowoltaika jest jednym z nich. System opierający się na panelach fotowoltaicznych, zasilanych energią słoneczną, umożliwia przetwarzanie jej na energię elektryczną. Kiedy warto zainwestować w fotowoltaikę, jak dobrać rozmiar i ilość paneli do swojego gospodarstwa, a także co musimy zrobić, aby zacząć samodzielnie „produkować” prąd? Na te i wiele innych pytań odpowie nam audyt fotowoltaiczny.

Czym jest audyt fotowoltaiczny?

Audyt fotowoltaiczny to mówiąc bardzo ogólnie wywiad z właścicielem gospodarstwa, a także oględziny potencjalnego miejsca inwestycji, które mają na celu oszacowanie możliwości wykonania instalacji, a także zapotrzebowania gospodarstwa na energię. Podczas rozmowy z właścicielem gospodarstwa domowego, przedstawiciel firmy wykonującej audyt przeprowadza analizę rachunków za prąd za okres 12 miesięcy, omawiany jest także ewentualny, planowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, który może wynikać z zakupu nowych urządzeń energochłonnych takich jak klimatyzator, czy też montaż ogrzewania elektrycznego itp. Na podstawie tak przeprowadzonego wywiadu, możliwe jest oszacowanie i dobór instalacji fotowoltaicznej o mocy, która w pełni zaspokoi aktualne, a także planowane zapotrzebowanie na energię dla danego domu.

przygotowanie instalacji fotowoltaicznej

Audyt fotowoltaiczny – oględziny zewnętrzne i ocena możliwości wykonawczych

Następnym krokiem po przeprowadzeniu wywiadu z inwestorem i określeniu zapotrzebowania gospodarstwa na energię elektryczną, jest ocena możliwości montażu pożądanej liczby paneli w lokalizacji gwarantującej jej optymalne wykorzystanie. W takiej analizie powinny zostać zawarte takie informacje jak:

  • orientacja połaci dachu względem stron świata
  • kąt nachylenia połaci dachu
  • powierzchnia dachu lub powierzchnia gruntu, na którym miałaby zostać zamontowana instalacja
  • przeszkody na powierzchni dachu lub gruntu w postaci okien dachowych, lukarn, czy kominów.
  • rodzaj pokrycia dachowego

Na podstawie tak zebranych danych firma będzie mogła przygotować wstępny projekt wykonawczy, który będzie uwzględniał rozmieszczenie paneli, a także pokaże rozmieszczenie okablowania oraz sugerowane miejsce na falownik.

audyt fotowoltaiczny wywiad z inwestorem

Wycena instalacji fotowoltaicznej

Audyt fotowoltaiczny potrzebny jest z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, aby wykonać wycenę instalacji pokrywającej zapotrzebowanie energetyczne gospodarstwa, a po drugie, aby określić czy dla danego domu wykonanie instalacji jest w ogóle możliwe, a także opłacalne. Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań, by dobrać parametry instalacji fotowoltaicznej w sposób gwarantujący pokrycie zapotrzebowania na energię oraz jak najszybszy zwrot inwestycji. Zachęcamy Państwa do współpracy!