W kwietniu br. wszedł w życie nowy system rozliczania prosumentów z energii wyprodukowanej w mikroinstalacji OZE. Czym jest net-billing?  Jakie zmiany czekają prosumentów? Sprawdzamy!

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, od 1 kwietnia 2022 roku zmieniają się zasady dla wchodzących na rynek prosumentów. Osoby, które do 31 marca zostały prosumentami lub przesłały zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego, rozliczani będą na starych zasadach – czyli net meteringu. Osoby, które zgłosiły instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 roku, zostaną objęci net-billingiem.

Tendencja wzrostowa w obszarze fotowoltaiki na świecie jest widoczna każdego roku i można śmiało powiedzieć, że najbliższa przyszłość należy właśnie do niej. Odnawialne źródła energii są nie tylko praktyczne i ekologiczne, ale i bardzo skuteczne w pozyskiwaniu energii elektrycznej.

Chociaż fotowoltaika rozwija się dynamicznie, wydaje się, że to dopiero początek jej ekspansji. Czy czeka nas solarny boom? Jakie nastąpiły zmiany na rynku OZE?

Te co nadeszły wraz z wiosną i mogą okazać się kluczowe dla prosumentów – zarówno korzystających już z instalacji fotowoltaicznej, jak i dopiero montujących systemy solarne opisujemy poniżej.

Czym jest net-billing?

Net-billing dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych to rozliczanie kosztowe opierające się o wartość energii zakupionej i oddanej. Oznacza to, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzonej do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną będą płacić tak, jak inni odbiorcy. Net-billing zakłada, że pieniądze ze sprzedaży nadwyżki energii z fotowoltaiki będą znajdować się w depozycie przez okres 12 miesięcy. Prosument będzie więc mógł wykorzystać je do zapłaty za zużytą energię. Środki, które pozostaną niewykorzystane, będą mogły zostać wypłacone. Należy jednak pamiętać, że kwota wypłaty nie może być wyższa niż 20% wartości prądu, który został wprowadzony do sieci przez prosumenta w danym miesiącu.

Net metering a net-billing

Net-billing nie wprowadza dodatkowych obowiązków dla „starych” prosumentów, korzystających z systemu net metering, czyli opustów. Prosument działający na starych zasadach będzie mógł jednak na własne życzenie zmienić system rozliczeń. Należy jednak pamiętać, że po zmianie nie będzie można już powrócić do poprzedniego systemu rozliczeń. Do właśnie takiej zmiany zachęca prosumentów czwarta edycja programu Mój Prąd, w której mogą wziąć udział wyłącznie osoby rozliczające się w systemie net-billingu