Bezpieczeństwo pracowników i wysokie standardy BHP

PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o. wdrożyło i stosuje system zarządzania BHP zgodny z wymaganiami normy PN-ISO 45001:2018-06

Z dumą informujemy, że PVGE Fotowoltaika Sp. z o.o. uzyskało pozytywną ocenę i otrzymało certyfikat ISO 45001:2018-06 w zakresie projektowania, montażu instalacji fotowoltaicznych oraz sprzedaży paneli fotowoltaicznych.

 

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018 jest pierwszą normą dotyczącą zakresu BHP wydaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Stosowanie ich zasad ułatwia organizacjom realizację celów z zakresu BHP oraz minimalizację ilości wypadków i awarii w przedsiębiorstwie.

Normy te opierają się na zarządzaniu ryzykiem zawodowym i tworzeniu wewnętrznych zasad BHP. Ponadto, zobowiązują do organizacji prac i działań związanych z zagrożeniami oraz zapobiegania i reagowania na wypadki i awarie.

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo osobiste pracowników jest naturalnym i nieodłącznym elementem kultury organizacyjnej oraz działalności biznesowej grupy PVGE.