Ile energii instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje w ciągu roku?

W przypadku produkcji energii słonecznej z paneli fotowoltaicznych kluczowe dla osiąganych efektów jest panujące w danym miejscu nasłonecznienie oraz typ instalacji.
Instalacja fotowoltaiczna pracuje w ciągu dnia z różną mocą. Ma bardzo niski próg startowy – produkuje prąd od samego świtu. Jedyne czego potrzebuje to światło dzienne. Jednak to nie moc osiągana przez nią jest najważniejsza, a suma energii jaką uzyskujemy w ciągu roku.

Planując budowę elektrowni słonecznej dobrze jest wiedzieć, że wydajność takiej instalacji zależy nie tylko od ilości posiadanych paneli fotowoltaicznych, ale i od innych czynników. Ze względu na to, że wytwarzanie prądu przez systemy fotowoltaiczne jest ściśle uzależnione od warunków atmosferycznych, moc jaką wytwarza dana elektrownia podaje się w skali roku. Oczywiście podawana ilość rocznego wytwarzania kilowatogodzin [kWh] przez elektrownię jest wartością uśrednioną. W rzeczywistości instalacja może wytworzyć mniej lub więcej prądu, niż obliczona wartość. W polskich warunkach klimatycznych, z optymalnie zaprojektowanej i zrealizowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 kW (STC = testowanej w standardowych warunkach laboratoryjnych) można w ciągu roku uzyskać około 1000 KWh (przeciętnie 950-1025) energii elektrycznej. Średnie roczne nasłonecznienie wynosi około 1050 kWh/m2. Dane te są uzyskiwane jako średnia pomiarów z wielolecia, zatem realna wartość w danym roku może się różnić, w zależności od warunków pogodowych, najczęściej w granicach +/- 10%.

Do optymalnych warunków, które gwarantują największą wydajność elektrowni fotowoltaicznej zaliczamy:

  • instalacje wolnostojące, niezacienione, schładzane naturalnym przepływem powietrza
  • stopień nachylenia paneli fotowoltaicznych 30-40 stopni na południe
  • lokalizacja tam, gdzie roczne nasłonecznienie jest największe
  • zastosowanie paneli i inwertera o dobrych parametrach

PRODUKCJA ENERGII Z PANELA FOTOWOLTAICZNEGO W CIĄGU JEDNEGO DNIA I CAŁEGO ROKU

Wykorzystując przykład modułu o mocy 275 Wp w warunkach STC, jeśli pomnożymy 275 W, które ten panel generuje razy liczbę godzin „czystego” słońca w ciągu dnia, uzyska się ilość kWh, które panel wytwarza w ciągu dnia. Mnożąc to razy 365 dni uzyskamy roczną produkcję energii z modułu.
Typowy dach w Polsce otrzymuje około 2,7 godziny pełnego słońca na dzień. Wiadomo, że słońce świeci dłużej niż 2,7 godziny, ale „czyste” słońce jest fikcyjnym parametrem, który zawiera w sobie wszystkie chwile gdy słońce znajduje się na niebie.

Przyjmując 2,7 godziny czystego słońca, otrzymujemy równanie: 275 watów x 2,7 godziny. Uzyskujemy 742 Wh (watogodzin) na dzień na jeden panel. Mnożąc 742 Wh razy 365 dni w roku widzimy, że każdy panel o mocy 275 W wyprodukuje około 271 kWh w roku.

Podsumowując, ilość energii wyprodukowanej w ciągu roku przez instalację fotowoltaiczną jest zmienna w latach. Oprócz wpływu warunków atmosferycznych zależy także od właściwego zaprojektowania instalacji. Bardzo ważne jest, aby projektant właściwie umiejscowił panele oraz odpowiednio dobrał komponenty, tak aby jak najbardziej wykorzystać potencjał miejsca w którym chcemy ulokować naszą inwestycję, a co za tym idzie – zmaksymalizować uzysk energii.

Fotowoltaika najlepiej sprawdzi się w połączeniu z pompą ciepła. Instalacje te działają synergicznie: energia elektryczna wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne, wykorzystywana jest do działania pompy ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu oszczędza się jednocześnie na rachunkach za energię elektryczną i cieplną.

PV Instalator Polska Grupa PVGE – „Najlepsza energia pod słońcem”