System opustów i bilansowanie energii

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, która wes

zła w życie 1 lipca 2016 r., operatorzy systemów dystrybucyjnych są zobowiązani stosować system opustów ze swoimi klientami, którzy użytkują domowe mikroinstalacje OZE.

Sposób w jaki jesteśmy rozliczani (czyli wielkość opustów) zależy od wielkości naszej instalacji. Właściciele elektrowni słonecznych o mocy do 10 kW za każdą 1 kWh oddaną do sieci mogą sobie odebrać 0,8 kW. Właściciele instalacji powyżej 10 kW do 50 kW mogą sobie odebrać 0,7 kWh za każdą 1 kWh oddaną do sieci.

Jak wygląda rozliczenie z zakładem energetycznym?
Rozliczamy się na zasadzie bilansu po koniec naszego okresu rozliczeniowego. Im dłuższy okres rozliczeniowy tym większe oszczędności jesteśmy w stanie odczuć.

 

Jak wygląda to w rzeczywistości?

Wyjaśniając system opustów na przykładzie: zakładamy, że pod koniec półrocznego okresu rozliczeniowego Prosument pobrał z sieci elektroenergetycznej 1000 kWh i oddał do sieci 1300 kWh.
Dla współczynnika 0,8 (instalacji do 10 kW) ilość energii po zbilansowaniu to 1300 kWh * 0,8 = 1040 kWh – tyle energii możemy odebrać z sieci całkowicie za darmo. Wynik bilansowania energii pobranej z sieci odjąć energię zbilansowana: 1000 kWh – 1040kWh = 40 kWh.
Właściciel instalacji fotowoltaicznej ma jeszcze 40 kWh do wykorzystania przez kolejne 365 dni.

Do zapłaty Prosumentowi pozostają opłaty stałe i abonamentowe, wynoszące od kilku, do kilkunastu złotych miesięcznie.

——————
PV Instalator Polska Grupa PVGE – „Najlepsza energia pod słońcem”

www.pvge.pl