Standard WT 2021 – jego wymagania i warunki techniczne. Zobacz, w jaki sposób fotowoltaika już wkrótce wpłynie na poprawę jakości energetycznej domu

Ogół działań prowadzonych przez polski rząd jasno pokazuje, jak bardzo zależy mu na zwiększeniu udziału OZE w całkowitej produkcji energii. Widać to po popularyzacji ekologii, dopłatach do paneli słonecznych, a także po zmianach zachodzących w standardzie WT 2021, który wyraźnie kieruje nas w stronę korzystania z odnawialnych źródeł energii. Bez OZE bowiem standard ten może być zwyczajnie niemożliwy do osiągnięcia.

Czym jest standard WT 2021 i jakie wprowadza wymagania?

Standard WT 2021 to inaczej warunki techniczne stawiane wszystkim budynkom, a  obowiązujące od roku 2021. Standard WT określany jest zwykle raz na 5 lat (ostatni wyznaczono na rok 2017), a jego zmiany wynikają z rozwoju technologii w budownictwie, ale nie tylko. Dużą rolę w wyznaczaniu standardu WT mają również czynniki pozatechniczne, czego najlepszym przykładem jest właśnie standard WT 2021. Jego wytyczne zostały ustalone w ten sposób, aby skłonić inwestorów do jak najszerszego korzystania z OZE, co jest decyzją wychodzącą wyraźnie poza samą technologię budowlaną. Nastawienie się na OZE to zmiana cywilizacyjna, która w przypadku budownictwa będzie po prostu najlepiej odczuwalna i najłatwiej zauważalna.

Co koniecznie trzeba wiedzieć o standardzie WT 2021?

  • Dotyczy on wszystkich inwestorów, którzy otrzymają pozwolenie na budowę w roku 2021.
  • Obejmuje każdy projekt niezrealizowany przed rokiem 2021 (dotyczy to również niesfinalizowanych formalności) i nawet jeśli budynek powstał jeszcze według starych wymagań, będzie musiał być dostosowany do wytycznych WT 2021.
  • Zapisane w nim warunki techniczne będą musiały być spełnione przez każdy budynek, który będzie rozbudowywany lub modernizowany, a prace te nie zostaną zakończone przed początkiem roku 2021.

Mając na uwadze wszystkie te elementy, większość obecnych projektów budynków mieszkalnych i nie tylko już teraz jest przygotowywana w ten sposób, aby spełniały nadchodzący standard.

Jaki będzie przyszły współczynnik EP i w jaki sposób wpłynie on na instalacje fotowoltaiczne?

Jednym z najważniejszych punktów każdego standardu WT jest współczynnik (wskaźnik) EP budynku. Współczynnik ten określa maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną wykorzystywaną do zasilania instalacji grzewczej, wentylacji, chłodzenia (klimatyzacji), przygotowywania CWU (ciepłej wody użytkowej), a także do oświetlania budynku wewnątrz i na zewnątrz.

Standard WT 2017 ustalał wartość współczynnika EP na poziomie 95 kWh/m², jednak standard WT 2021 wprowadza tu naprawdę sporą zmianę. Od 2021 roku maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na energię nieodnawialną to jedynie 70 kWh/m², co oznacza, że każdy spełniający je dom będzie musiał być domem wyjątkowo energooszczędnym.

Dlaczego fotowoltaika staje się jednym z głównych czynników pozwalających spełnić standard WT 2021?

Specjaliści z dziedziny budownictwa nie mają wątpliwości co do tego, że samo zwiększenie izolacji budynku nie sprawi, że ten będzie w stanie spełnić wymagania standardu WT 2021, a zwłaszcza współczynnika EP. Aby osiągnąć założenia WT 2021, niezbędne będzie postawienie na energię odnawialną, a zwłaszcza na fotowoltaikę, która jest obecnie najbardziej wydajnym sposobem jej otrzymywania. Bez inwestycji w panele słoneczne i fotowoltaikę, właściciele budynków musieliby wyraźnie ograniczyć zużycie wykorzystywanej energii, co z kolei oznaczać będzie rezygnację z działania wielu ważnych domowych systemów i pogorszenie komfortu życia.