Nowelizacja ustawy o prawie energetycznym i odnawialnych źródłach energii wprowadziła zmiany w sposobie rozliczania zgromadzonych nadwyżek prądu. Dla niektórych prosumentów przejście z systemu opustów na net-billing może być mniej korzystne, dlatego rośnie zainteresowanie magazynami energii do domu. Zobacz, jak dobrać odpowiednie urządzenie i na co zwracać uwagę przy zakupie.

Jak dobrać magazyn energii do instalacji fotowoltaicznej?

Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie już można odprowadzać wyprodukowanych nadwyżek do sieci energetycznej, a następnie wykorzystać ich w okresach zwiększonego zapotrzebowania na prąd. Żeby uniknąć opłat związanych z rozliczaniem na zasadach net-billing, warto rozważyć zakup magazynu energii. Urządzenie to służy do przechowywania wyprodukowanej energii bez konieczności odprowadzania jej do sieci dystrybutora. Takie rozwiązanie gwarantuje stały dostęp do prądu i uniezależnienie Cię od dostaw i cen narzucanych przez zakład energetyczny.

Jak dobrać magazyn energii do instalacji fotowoltaicznej

 

Jak dobrać magazyn energii, aby maksymalnie wykorzystać jego możliwości? Kluczowe jest przeanalizowanie parametrów urządzenia oraz posiadanej instalacji fotowoltaicznej. Istotnymi czynnikami są:

  • rodzaj akumulatora,
  • moc pojemnościowa urządzenia,
  • sprawność baterii,
  • wydajność paneli fotowoltaicznych,
  • liczba cykli ładowania i rozładowywania magazynu energii do domu.

Przed zakupem należy także zweryfikować, czy zamontowana instalacja fotowoltaiczna jest przystosowana do współpracy z magazynem energii. Jak dobrać właściwy sprzęt? Najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się ze specjalistą od montażu fotowoltaiki. Umożliwi to zoptymalizowanie kosztów inwestycji i dopasowanie urządzenia, które pokryje zapotrzebowanie energetyczne Twojego gospodarstwa domowego.

Na co zwracać uwagę i jaki magazyn energii do domu wybrać?

Montaż magazynu energii w domu oznacza konieczność poniesienia większej inwestycji, która jednak szybko się zwróci, jeżeli wybierzesz odpowiednie urządzenie. Oprócz parametrów akumulatora zwróć także uwagę na jego wydajność oraz system pracy. Za najbardziej wydajne uważa się sprzęty off-grid, które działają również po odłączeniu od sieci.

magazynu energii w domu

Zanim zdecydujesz się na magazyn energii w domu, sprawdź, czy możesz skorzystać z regionalnych lub ogólnopolskich programów dofinansowania. Dzięki nim masz szansę pozyskać środki, które pozwolą Ci obniżyć koszt całego przedsięwzięcia. Nie wiesz, jak dobrać magazyn energii do instalacji fotowoltaicznej? Nasi specjaliści pomogą Ci w podjęciu decyzji i znajdą najkorzystniejszą opcję finansowania z dostępnych programów.