Opłata mocowa 2021

Kiedy zapotrzebowanie na prąd jest najwyższe, może dochodzić do sytuacji, kiedy elektrownie nie będą w stanie wyprodukować takiej ilości energii, która zaspokoi potrzeby konsumentów. Niezbędne jest magazynowanie elastycznych rezerw, które w razie wystąpienia wysokiego zapotrzebowania, wesprą elektrownie i zapewnią stałą dostawę prądu, a co za tym idzie, zadbają o bezpieczeństwo energetyczne. Aby było to możliwe do zrealizowania, elektrownie potrzebują środków finansowych, które zostaną spożytkowanie na modernizację elektrowni, budowę nowych a tym samym przyczynią się do ustabilizowania cen energii. Niestety inwestycje te odbiją się na portfelach konsumentów. Opłata mocowa, bo o niej mowa wchodzi w życie i będzie to kolejna cegiełka zaraz obok opłat przesyłowych i innych opłat stałych, które przyczyniają się do wzrostu naszych rachunków.

Oplata mocowa 2021 – od kiedy?

opłata mocowa 2021 od kiedy obowiazuje?

Ustawa mocowa przyjęta przez Sejm w 2017 roku weszła w życie od 01.01.2021 roku, co oznacza, że aktualnie na rachunkach za prąd możemy zaobserwować nową pozycję, będącą właśnie wartością opłaty mocowej. Jak można się domyślać, opłata mocowa będzie wiązała się z podwyższeniem rachunków za energię elektryczną. Jak dużych podwyżek możemy się spodziewać? Ostateczny koszt będzie zależał od kilku czynników takich jak prognozowane zapotrzebowanie na prąd w danym roku, a także prognozowane koszty funkcjonowania i utrzymania całego projektu, a także przede wszystkim od wysokości dotychczasowego zużycia energii elektrycznej w okresie szczytowego poboru.

Opłata mocowa dla gospodarstw domowych

Opłata mocowa dla gospodarstw domowych wynosić będzie:

  • 1,87 zł brutto – jeżeli dotychczasowe zużycie nie przekraczało 500 kWh rocznie
  • 4,48 zł brutto – jeżeli dotychczasowe zużycie wynosiło od 500 do 1200 kWh rocznie
  • 7,47 zł brutto – jeżeli dotychczasowe zużycie wynosiło między 1200 a 2800 kWh rocznie
  • 10,46 zł brutto – jeżeli dotychczasowe zużycie wynosiło ponad 2800 kWh rocznie.

Szacuje się, że przeciętna 4-osobowa rodzina zużywa rocznie około 2400 kWh prądu, z czego wynika, że dodatkowa opłata mocowa wyniesie w jej przypadku 7,47 zł brutto miesięcznie, co rocznie daje 89,64 zł. Co istotne, wysokość opłaty mocowej może się zmieniać, wraz ze zmianami zapotrzebowania i wysokością rocznego zużycia energii elektrycznej. Urząd Regulacji Energetyki ma obowiązek ustalić i podać do 30 września każdego roku kalendarzowego wysokość tej opłaty na kolejny rok. Znaczny wzrost wysokości rachunków za energię elektryczną, związany z opłatą mocową dość mocno odczują przedsiębiorcy. W firmach oraz zakładach produkcyjnych, których pobór mocy w skali roku jest bardzo wysoki, opłata mocowa może spowodować wzrost rachunków nawet o 30-40%.

Opłata mocowa a fotowoltaika

Właściciele instalacji fotowoltaicznych mają szansę nie tylko na zmniejszenie, a nawet całkowite ograniczenie poboru prądu z sieci, ale też na uniknięcie opłaty mocowej. Opłata jest bowiem naliczana na podstawie ilości pobranej z sieci energii elektrycznej, która w przypadku właścicieli instalacji fotowoltaicznych będzie bardzo niska. To kolejna z korzyści posiadania własnej minielektrowni i bycia prosumentem energii elektrycznej.