Instalacje fotowoltaiczne i nowe przepisy w 2021 roku

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno wśród indywidualnych inwestorów, jak i wśród firm i przedsiębiorstw. Oszczędności płynące z samodzielnego wytwarzania energii elektrycznej są dla wielu firm oraz prywatnych właścicieli skutecznym argumentem, przemawiającym za inwestycją w odnawialne źródła energii, takie jak panele fotowoltaiczne. Oprócz niezaprzeczalnych zalet płynących z użytkowania instalacji fotowoltaicznej istnieją też obowiązki, płynące z bycia prosumentem energii elektrycznej. Przed inwestycją warto więc zapoznać się z aktualnymi przepisami dotyczącej produkowania energii elektrycznej. W tym roku weszły bowiem pewne zmiany. Co zatem mówi o fotowoltaice prawo 2021?

Fotowoltaika zmiany 2021

Wraz z nadejściem 2021 roku, w życie weszły nowe przepisy i regulacje dotykające między innymi producentów energii ze źródeł odnawialnych. Jeżeli chodzi o fotowoltaikę, zmiany z 2021 roku dotyczą przede wszystkim obowiązków sprawozdawczych i są one wynikiem wytycznych SOGL – System Operation Guidelines. Od 1 stycznia obejmują posiadaczy fotowoltaiki nowe przepisy 2021 tyczące się przesyłania informacji o wytwarzanej energii elektrycznej oraz energii wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej.

Zastanawiasz się nad zainwestowaniem we własną instalację fotowoltaiczną? Nie czekaj, już teraz skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci wszystkie możliwe rozwiązania i odpowiemy na pytania dotyczące nadchodzących zmian w prawie.

  Fotowoltaika nowe przepisy 2021

  przepisy i panele fotowoltaiczne1

  Jak dokładnie ma przebiegać proces przesyłania danych przez właścicieli fotowoltaiki, przepisy 2021 przewidują, że będzie to odbywało się za pośrednictwem operatorów systemu dystrybucyjnego. Nowe wytyczne SOGL są częścią całego rozporządzenia Komisji Europejskiej, które reguluje kwestie całego procesu przesyłowego. Nowe przepisy wprowadzone zostały po to, aby wzmocnić bezpieczeństwo całego systemu oraz ustabilizować poziomy częstotliwości sieci elektroenergetycznej. Nowe wymagania oprócz ochrony, mają też na celu definiować sposób wykorzystania zasobów przez poszczególnych dystrybutorów energii, a także jej wytwórców, których możliwości wytwórcze zgodne z zainstalowanym źródłem wytwórczym przekraczają lub są równe 200 kW.

  Nowe przepisy dotyczące fotowotlaiki 2021 – ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

  Zmiany prawne dotyczące instalacji fotowoltaicznych pojawiły się nie tylko ze strony wspominanych wcześniej wytycznych SOGL, ale też na podstawie zmian z 01.01.2021, które pojawiły się w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii. Czego więc owe zmiany dotyczą? Podniesiony został między innymi próg wytwarzania mocy do 1 MW dla tak zwanych instalacji małej mocy, niewymagających koncesji. Ponadto, zmianie ulega sposób potwierdzania mocy instalacji OZE, ma ono zostać określane na podstawie danych z tabliczki znamionowej modułu fotowoltaicznego, a nie tak jak dotychczas, na podstawie falownika, chociaż w większości przypadków, zakłady energetyczne już wcześniej w taki sposób określały moc instalacji. Dość istotną zmianą dla prosumentów jest wydłużenie obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu”. Co to oznacza w praktyce? Krótko mówiąc, że będzie można korzystać z opustów aż do 30 czerwca 2045 roku, a co więcej ustawa określa, że zakład energetyczny ma obowiązek zakupu niewykorzystanej przez prosumenta, wyprodukowanej energii po stałej cenie.

  Fotowoltaika przepisy 2021 – zmiany korzystne dla przedsiębiorców

  Zmiany w ustawie o OZE niosą też korzyści dla dużych przedsiębiorców, którzy będą mogli bezpiecznie i skutecznie obniżyć koszty energii. Podniesiona zostaje bowiem granica wielkości instalacji fotowoltaicznej, ze 100kW do 500kW, dla urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, które wcześniej były ograniczone na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podniesienie tego progu ułatwi inwestycje w większe instalacje, mogące skutecznie zaopatrzyć w energię duże zakłady przemysłowe.