Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych – najważniejsze zasady

Nowoczesna technologia fotowoltaiczna, wbrew różnym nieuzasadnionym opiniom i plotkom, to rozwiązanie niezwykle bezpieczne i niewpływające na zwiększenie ryzyka pożarowego. Oczywiście, istnieją pewne źródła zagrożenia podane przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, które mogą potęgować takie ryzyko, a także zasady, których należy bezwzględnie przestrzegać, aby takie niebezpieczeństwo całkowicie wyeliminować. Poznajmy je zatem.

Systemy fotowoltaiczne a ochrona ppoż

Systemy PV posiadają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa operacyjnego w przypadku wystąpienia pożaru. Wszystkie elementy i komponenty systemu fotowoltaicznego (m.in. inwertery fotowoltaiczne) już na etapie procesu produkcyjnego są poddawane rygorystycznym testom zgodnie z protokołami bezpieczeństwa i niezawodności. Jest to gwarancja, że spełniają one wszystkie niezbędne wymagania bezpieczeństwa elektrycznego według krajowych i międzynarodowych norm i wytycznych.

Cytując Program Międzynarodowej Agencji Energetyki Fotowoltaicznej (IEA PVPS) – „systemy PV nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska w normalnych warunkach pracy, jeśli są odpowiednio zainstalowane i konserwowane przez przeszkolony personel, zgodnie z wymogami kodeksów elektrycznych”. Kluczowe w tej wypowiedzi są słowa „odpowiednio zainstalowane i konserwowane”, „przeszkolony personel” oraz „kodeksy elektryczne”. Istnieją jednak źródła ryzyka pożaru instalacji PV, wśród których można wymienić właśnie m.in. nieprawidłowy montaż, uszkodzenia wewnętrzne czy niewłaściwą ochronę przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi. Aby jeszcze bardziej zwiększyć efektywność pod kątem jakości montażu paneli fotowoltaicznych, przypominamy o najważniejszych zasadach mających ogromny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe instalacji PV.

Połączenia z wykorzystaniem szybkozłączek

Bezpieczny montaż instalacji fotowoltaicznej wymaga zastosowania dobrej jakości szybkozłączek, najlepiej tego samego typu oraz producenta. Łączenie ze sobą dwóch różnych rodzajów szybkozłączek pociąga za sobą niebezpieczeństwo wystąpienia tzw. łuku elektrycznego, a co za tym idzie, powstania zagrożenia pożarowego.

Inspekcja termowizyjna

Dzięki badaniu z wykorzystaniem kamery termowizyjnej możliwe jest znalezienie gorących punktów, będących oznaką uszkodzenia danego elementu. W takich gorących punktach powstaje wysoka temperatura, która może stać się zarzewiem pożaru. Uzgodnienia ppoż fotowoltaika mówią również, że niektóre elementy, jak np. szybkozłączki przy falowniku oraz rozdzielnicach DC, ogniwa PV czy sam falownik nie powinny być instalowane w pobliżu materiałów łatwopalnych. Jest to podyktowane ich naturalną wysoką temperaturą, która może doprowadzić do zainicjowania ognia.

Pomiary elektryczne

Aby właściwie, a przede wszystkim bezpiecznie pod kątem ochrony przeciwpożarowej wykonać wszelkie połączenia instalacji fotowoltaicznej, konieczne jest zmierzenie rezystancji izolacji oraz ciągłości, których wartości powinny mieścić się w ogólnie przyjętych założeniach. Ważne jest przeprowadzenie pomiarów rezystancji izolacji zarówno po stronie DC, jak i AC.

Odpowiednia siła dokręcenia

Właściwe dokręcenie aparatów elektrycznych, szczególnie po stronie stałoprądowej, z odpowiednim momentem, pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego. Niedopilnowanie tej czynności może doprowadzić do uszkodzenia przewodu na łączeniu (zbyt mocne dokręcenie) lub wzrostu rezystancji połączenia (przy zbyt słabym dokręceniu).

Zabezpieczenie kabli i przewodów

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, konieczne jest prawidłowe ułożenie kabli i przewodów, a także ich właściwe poprowadzenie oraz zabezpieczenie. Bezpieczny montaż paneli słonecznych wymaga luźnego ułożenia okablowania, bez żadnych obciążeń mechanicznych oraz nadmiernych naprężeń. Nie jest zalecane układanie przewodów na szorstkim podłożu, a zwłaszcza posiadającym ostre krawędzie i zakończenia.

Systematyczna konserwacja i serwisowanie

Pomimo tego, że instalacja fotowoltaiczna jest w zasadzie bezobsługowa, to dla utrzymania jej prawidłowej i zarazem bezpiecznej pracy konieczne jest jej systematyczne serwisowanie, poprzez regularne i kompleksowe przeglądy wykonywane przez profesjonalnych serwisantów lub instalatorów.

Wszystkie zasady bezpiecznej instalacji PV PPOŻ można znaleźć w „Fotowoltaicznym dekalogu dobrych praktyk”, przygotowanym przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV.