Fotowoltaika na świecie i jej wpływ na środowisko

Tendencja wzrostowa w obszarze mocy fotowoltaiki na świecie jest widoczna każdego roku i można śmiało założyć, że najbliższa przyszłość należeć będzie do rozwiązań fotowoltaicznych. Jest to podyktowane przede wszystkim coraz większymi wymogami międzynarodowymi związanymi z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co wpływa na aktywny udział w rozbudowie tego sektora i jego dalszy, prężny rozwój, a wszystko to w trosce o ratowanie zdewastowanej przez człowieka planety.

Europa fotowoltaicznym liderem w fotowoltaice

W tym, jak skutecznie i systematycznie niszczyć środowisko naturalne, staliśmy się mistrzami. Teraz powoli uczymy się, jak odwrócić tą wieloletnią, negatywną tendencję, i odpowiednio chronić środowisko, wdrażając nowoczesne rozwiązania proekologiczne, w tym również niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej. Obecnie obok elektrowni wiatrowych drastycznie rośnie na całym świecie udział zeroemisyjnych farm fotowoltaicznych w pozyskiwaniu czystej energii słonecznej poprzez panele fotowoltaiczne. Europa zdecydowanie przewodzi w całej globalnej stawce regionów budujących rocznie najwięcej instalacji tego typu. Równie duży trend wzrostowy widoczny jest co roku w Stanach Zjednoczonych. Indie, Bliski Wschód, Afryka Północna i Turcja kontynuują realizację swoich strategii w tej dziedzinie, natomiast największy rynek fotowoltaiczny na świecie, Chiny, zanotował w ostatnich latach deficyt w funduszu energii odnawialnej i przechodzi restrukturyzację własnego programu rozwoju energetyki słonecznej. Jednak, według ekspertów, to tylko chwilowe perturbacje i widać już powolny powrót odpowiedniego tempa inwestycji solarnych w tym kraju.

Fotowoltaika a jej wpływ na środowisko

Każda działalność człowieka związana z tworzeniem nowej, szeroko rozumianej infrastruktury pociąga za sobą pewne, najczęściej negatywne, efekty dla środowiska naturalnego. Fakt ten skłania do przyjrzenia się bliżej aspektom przyrodniczym oraz wpływom, jakie niesie ze sobą tworzenie oraz użytkowanie instalacji fotowoltaicznych na poszczególne elementy środowiska naturalnego i zasoby naszej planety.

Świadomość człowieka pod względem konieczności ochrony planety przed jej dewastacją systematycznie rośnie. Coraz częściej szukamy sposobów na pozyskanie i magazynowaniem proekologicznej energii, która nie tylko pomoże naszej planecie, ale również zapewni nam niezależność energetyczną. Liderami w komercyjnych inwestycjach fotowoltaicznych przyjaznych przyrodzie są na pewno Niemcy, Hiszpanie, Francuzi oraz Brytyjczycy. To oni, realizując swoje inwestycje, opracowali wytyczne obniżające jakiekolwiek ryzyko pojawienia się negatywnych skutków oddziaływania instalacji solarnych na środowisko naturalne.

Wytyczne w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych dotyczą m.in.:

  • unikania obszarów prawnie chronionych
  • konsultacji z ekspertami z dziedziny ornitologii i eliminowania negatywnego oddziaływania fotowoltaiki na awifaunę
  • wykorzystywania wyłącznie paneli słonecznych wyposażonych w warstwy antyrefleksyjne
  • instalacji rozwiązań fotowoltaicznych poza okresem lęgowym ptaków
  • oraz wiele innych

Panele fotowoltaiczne stosowane na całym świecie do produkcji czystej energii słonecznej, nie wykorzystują w tym celu organicznych paliw kopalnych. Energia słoneczna jest obecnie najbezpieczniejszym źródłem energii, które nie wywołuje żadnych sprzeciwów społecznych. Jednym z istotnych efektów środowiskowych, będących wynikiem zastosowania modułów fotowoltaicznych, jest drastyczne ograniczenie emisji C02 do atmosfery o około 1300 ton w ciągu roku przy pracy elektrowni o mocy 1 MW. Biorąc pod uwagę całkowitą moc zainstalowanej fotowoltaiki na świecie, korzyści dla jakości powietrza, którym oddychamy, są nieocenione.

Instalacje solarne pomagają skutecznie redukować emisję nie tylko dwutlenku węgla, ale również dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla i pyłów. Pozwalają uniknąć powstawania odpadów stałych, ścieków, a także zanieczyszczenia gleby oraz degradacji terenu, które są częstym następstwem produkcji energii z wykorzystaniem źródeł konwencjonalnych. Zeroemisyjne rozwiązania PV mogą również znacząco stabilizować pracę systemu elektroenergetycznego, zwłaszcza, gdy mają wpływ na obniżenie szczytu zapotrzebowania na energię. Zastosowanie instalacji solarnych to także wymierne odciążenie sieci przesyłowych. Pamiętajmy, że wytwarzanie energii jest jednym z sektorów przemysłu, który najbardziej oddziałuje na stan otaczającego nas środowiska.

Efekt uboczny fotowoltaiki – czy to możliwe?

Zapewnienie gospodarstwu domowemu czy organizacjom komercyjnym bezpieczeństwa energetycznego poprzez instalację fotowoltaiczną to rozwiązanie na miarę naszych czasów i jednocześnie konieczność determinowana obecną sytuacją na świecie. Przykładem może być Australia, gdzie sprzedaż detaliczna tego rodzaju rozwiązań poszybowała drastycznie w górę w związku z pandemią koronawirusa, jak i przetaczającą się przez ten kontynent w ostatnim czasie falą niszczycielskich pożarów. Ten trend nazywany jest już produktem ubocznym niepewności gospodarczej wywołanej przez COVID-19 i klęskę żywiołową. Większa świadomość ekologiczna u Australijczyków i chęć zabezpieczenia sobie dostępu do prądu teraz i na przyszłość pociągnęła za sobą duży przyrost instalacji prywatnych i komercyjnych magazynów słonecznej energii odnawialnej powstających na tym terenie. Fotowoltaika stała się więc idealnym zabezpieczeniem energetycznym na czasy kryzysu.

Prognozy w zakresie fotowoltaiki na najbliższe lata

Według szacunków przedstawionych w raporcie „SET do 2020”, przygotowanego na zlecenie Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Fotowoltaicznego (EPIA), fotowoltaika jest w stanie dostarczyć do 12 proc. popytu na energię elektryczną w Unii Europejskiej do 2020 roku i jednocześnie być konkurencyjną w stosunku do innych źródeł energii elektrycznej z perspektywą zaspokajania 20 proc. zapotrzebowania do 2030 roku oraz 30 proc. do 2050 roku.