Na co mogą liczyć osoby starające się o dopłatę do zakupu instalacji fotowoltaicznej? Czy możliwe jest łączenie programu „Mój Prąd” z ulgą termomodernizacyjną lub innymi programami?

Rządowy program „Mój prąd” zapowiada bardzo duże ożywienie na rynku instalacji fotowoltaicznych. W głównej mierze przyczyni się do tego jego budżet w wysokości 1 mld złotych oraz przyznawane w ramach programu dofinansowanie do fotowoltaiki. Jaka może być maksymalna kwota pojedynczego dofinansowania? Ile osób będzie w stanie skorzystać z rządowej pomocy?

Jak duże mogą być dopłaty do fotowoltaiki przyznawane w ramach programu „Mój prąd”?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Mój prąd” przeznaczył niebagatelną kwotę w wysokości 1 mld złotych. Pieniądze te – częściowo pochodzące z opłat ponoszonych przez poszczególne przedsiębiorstwa za zanieczyszczanie środowiska naturalnego – będą wypłacane w postaci dopłat do fotowoltaiki osobom fizycznym, które postanowią zakupić i wybudować instalacje fotowoltaiczne we własnych gospodarstwach domowych.

Formalnie każda pojedyncza dotacja może pokryć do 50 proc. wydatków na instalację fotowoltaiczną (w tym na zakup paneli fotowoltaicznychinwerterów, okablowania i opłacenia robocizny), lecz nie może być wyższa niż 5 tys. zł. W praktyce oznacza to, iż każdy ubiegający się o dopłatę z programu „Mój prąd” może spodziewać się właśnie tych 5 tysięcy złotych dofinansowania. Ważną informacją jest również to, iż dotacją objęte są wyłącznie instalacje o mocy od 2 do 10 kW.

Czy możliwe jest łączenie dofinansowania fotowoltaiki z ulgą termomodernizacyjną lub pożyczką preferencyjną?

Już po wejściu w życie programu „Mój prąd” powstało pewne zamieszanie związane z możliwym łączeniem dopłat do instalacji fotowoltaicznych z ulgami termomodernizacyjnymi oraz preferencyjnymi pożyczkami przyznawanymi w ramach programu „Czyste powietrze”. Z całą pewnością wiadomo, bo o tym poinformował już NFOŚiGW, że dofinansowanie fotowoltaiki nie będzie mogło być łączone z dopłatami przyznawanymi w ramach innych programów (miejskich czy wojewódzkich). Nadal nie mamy jednak pewności do ulgi termomodernizacyjnej oraz pożyczki preferencyjnej.

Według słów rzecznika Ministerstwa Środowiska istnieje spore prawdopodobieństwo, iż program „Mój prąd” będzie można łączyć z ulgą termomodernizacyjną pozwalającą odpisać od podatku dochodowego do 53 tys. zł kosztów poniesionych na zakup przydomowej elektrowni słonecznej. Co z pożyczką preferencyjną z programu „Czyste powietrze”? Wszystko wskazuje na to, iż ewentualne łączenie jej z dopłatą do fotowoltaiki, choć niewykluczone, wydaje się być znacznie mniej prawdopodobne.

Sprawdź również inne wpisy znajdujące się na naszym blogu!

Poznaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące programu „Mój Prąd”. 

1. Do kogo skierowany jest program „Mój Prąd” ? Kto otrzyma do dofinansowanie?

2. Jakie formy wsparcia przewiduje ten program?

3. Czy każda domowa instalacja fotowoltaiczna będzie mogła być dofinasowana w ramach tego programu?

4. Czy dopłata z programu „Mój prąd” będzie przysługiwać na rozbudowywanie instalacji PV?

5. Na jaką kwotę dofinasowania mogą liczyć beneficjenci?