Jak wyglądają rachunki za prąd przy fotowoltaice? Czy możliwe jest zarabianie na instalacji słonecznej już od pierwszych dni jej posiadania?

Fotowoltaika stanowi obecnie najlepszą odpowiedź na rosnącą konsumpcję energii elektrycznej. Montaż paneli słonecznych i wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych sprawia, że rachunki za prąd przestają Cię ograniczać. Ile jednak będziesz musiał czekać na pierwsze prawdziwe oszczędności? Od którego momentu zaczniesz faktycznie zarabiać na fotowoltaice?

Jak długo trzeba czekać na efekt oszczędzania energii elektrycznej dzięki fotowoltaice?

Jeśli interesowałeś się już nieco tematem fotowoltaiki, z pewnością wielokrotnie w różnych miejscach zetknąłeś się z określeniem „czas zwrotu inwestycji”. Określenie to bardzo często padało również w naszych poradnikach, ponieważ każdy, kto decyduje się na budowę własnej elektrowni słonecznej, powinien mieć świadomość tego, po jakim czasie poniesione na tę inwestycję nakłady zaczną się zwracać. Nie oznacza to jednak, że dopóki czas ten nie upłynie, stosowanie fotowoltiaki nie będzie przynosić żadnych korzyści. Wręcz przeciwnie!

Jeśli zdecydujesz się na montaż instalacji fotowoltaicznej w swoim domu, pierwsze tego efekty zobaczysz już na najbliższej fakturze za prąd. Oszczędności, jakie przyniosą Ci panele słoneczne, zależą od wielu czynników, jeśli jednak wszystko zostało obliczone i wykonane prawidłowo, będą to oszczędności ograniczające rachunek za prąd do opłat stałych za posiadanie przyłączenia do sieci energetycznej.

Jak wyglądają rachunki za prąd z fotowoltaiką? Jaką opłacalność zapewniają panele słoneczne?

Przejście na energię elektryczną wytwarzaną samodzielnie przez zamontowaną właśnie instalację fotowoltaiczną sprawi, że Twoje rachunki za prąd zmienią się wyraźnie. Jakiego typu będą to zmiany?

  • Znika tabela z prognozą sprzedaży.
  • Pojawia się tabela z danymi dotyczącymi odczytów z licznika na początku oraz na końcu okresu rozliczeniowego, wraz z sumą pobranej i wprowadzonej do sieci energii elektrycznej.
  • Dochodzi tabela zawierająca szczegółowe dane dotyczące energii wprowadzonej do sieci oraz z sieci odebranej.
  • Suma na rachunku zostaje ograniczona (jeśli wszystko zostało wykonane prawidłowo) do kosztów stałych ponoszonych przez każdego prosumenta (opłata handlowa + opłata za dystrybucję prądu).

Doświadczenia wielu naszych klientów pokazują jednoznacznie, iż przejście na energię elektryczną wytwarzaną przez instalację fotowoltaiczną oznacza oszczędności na poziomie co najmniej 83% w skali miesiąca. Opłacalność fotowoltaiki pozostaje więc bezsprzeczna.

Co jest warunkiem koniecznym do tego, aby instalacja fotowoltaiczna ograniczała rachunki za prąd do niezbędnego minimum?

Kluczem do maksymalizacji oszczędności i opłacalności inwestycji w fotowoltaikę jest prawidłowe oszacowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, wykonanie odpowiedniego projektu i następnie jego bezbłędna realizacja. Dlatego jeśli zależy Ci na jak najlepszych i jak najszybszych efektach, wybierz wykonawcę, który jest w stanie je zapewnić. Wybierz PVGE i ciesz się praktycznie zerowymi rachunkami za prąd każdego kolejnego miesiąca.