Jak wygląda zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce? Jaki rodzaj OZE najchętniej wybieramy?

Polacy zainteresowani odnawialnymi źródłami energii mają obecnie dostęp do naprawdę różnych rozwiązań. Mogą instalować u siebie pompy ciepła, używać kotłów na biomasę czy też budować małe elektrownie wiatrowe. Badania pokazują jednak, że zdecydowanie największym powodzeniem cieszą się instalacje czerpiące z energii słonecznej, a więc kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.

Jak wyglądają OZE widziane oczami Polaków?

O tym, że Polacy żywo interesują się OZE (odnawialnymi źródłami energii), wiadomo między innymi dzięki licznym badaniom przeprowadzanym przez CBOS mniej więcej od połowy lat 90-tych. Już wówczas widoczna była troska Polaków o stan środowiska naturalnego i tym, jak wpływa na nie przemysł energetyczny. Tendencję tę potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS w roku 2016. Z wydanej na podstawie tychże padań publikacji pt. „Polacy o źródłach energii, polityce energetycznej i stanie środowiska”, wynika jasno, iż obecnie społeczna ocena źródeł pozyskiwania energii jest jednoznacznie korzystna właśnie dla OZE. W stosunku do roku poprzedniego te właśnie źródła energii jeszcze bardziej zyskały w oczach Polaków zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i perspektywiczności. Już wówczas aż 87 proc. społeczeństwa uważało je za źródła całkowicie bezpieczne, a 82 proc. upatrywało w nich przyszłość przemysłu energetycznego.

W jaki rodzaj odnawialnych źródeł energii chcemy inwestować?

Przekonanie o znaczeniu OZE w Polsce odzwierciedla fakt, iż w przywoływanym badaniu aż 50 proc. Polaków uważało, iż należy skoncentrować się na rozwoju wyłącznie tej gałęzi energetycznej. Można podejrzewać, iż było to podyktowane m. in. tym, że aż 74 proc. z nas traktuje emisję dwutlenku węgla jako bardzo poważny problem i duże zagrożenie dla środowiska, a 68 proc. uważa kwestę zapewnienia odpowiedniej czystości powietrza za kluczową.

Odnawialne źródła energii – wykorzystywanie

Jeśli chodzi o sposób, w jaki wykorzystujemy i w jaki chcemy wykorzystywać odnawialne źródła energii, to tu zdecydowany prym wiedzie energia słoneczna. Myśląc o produkcji energii cieplnej, aż 76 proc. Polaków deklaruje zainteresowanie kolektorami słonecznymi, zaś jeśli chodzi o uzyskiwanie energii elektrycznej, to 73 proc. pytanych wskazuje zdecydowanie na panele fotowoltaiczne.

Tak duże zainteresowanie tematem odnawialnych źródeł energii w Polsce, a także przekonanie do instalacji fotowoltaicznych, sprawiają, że o planowanych inwestycjach w OZE w 2016 r. mówiło blisko 25 proc. pytanych. Należy podejrzewać, że ilość zainteresowanych nadal będzie systematycznie rosła z każdym kolejnym rokiem.