Montaż instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie domowym w większości przypadków podyktowany jest możliwością oszczędności, a także wartościami proekologicznymi. Dobrze dobrana wielkość instalacji zaspokajająca potrzeby energetyczne nieruchomości pozwala całkowicie zredukować koszty energii elektrycznej. Jedyne opłaty, jakie trzeba uiszczać w tym przypadku na rzecz zakładu energetycznego to opłaty stałe i przesyłowe, których wartość jest nieporównywalnie niższa, niż w przypadku, kiedy dodatkowo trzeba płacić za pobraną energię elektryczną. Kluczową kwestią więc w opłacalności oraz efektywności systemów fotowoltaicznych jest ich odpowiednia wielkość. Warto jednak wspomnieć o tym, że produkcja prądu przez instalację fotowoltaiczne uzależniona jest od pory dnia i roku. Największa produkcja jest w godzinach południowych, kiedy słońce operuje najmocniej. W tym czasie niestety nie zawsze jesteśmy w stanie odebrać i spożytkować całą wytworzoną energię, gdyż często są to godziny, w których jesteśmy w pracy.

Magazyn energii fotowoltaika – co zrobić z nadwyżką energii?

Nadwyżki wyprodukowanej energii prosumenci posiadający umowę z zakładem energetycznym mogą odsyłać do sieci energetycznej. Z kolei w godzinach nocnych lub w okresach o obniżonej produkcji mogą odbierać z sieci do 80% przesłanej energii. To rozwiązanie jest bardzo korzystne dla prosumentów. Niestety prawdopodobnie już niedługo przestanie funkcjonować, a zastąpi je znacznie mniej korzystny system rozliczania nadwyżek energii. Czy da się tego jakoś uniknąć? Owszem, istnieje sposób na to, aby nie marnować nadprodukcji energii, a co więcej móc skorzystać z niej wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować. Rozwiązaniem tym jest magazyn energii do fotowoltaiki.

Magazyny energii dla domów

Fotowoltaika – magazyn energii – czym jest i kiedy warto w niego zainwestować?

Magazyn energii to urządzenie, którego zadaniem jest przechowywanie wyprodukowanej nadwyżki energii elektrycznej i dostarczenie jej do domowej sieci energetycznej wtedy, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie produkuje jej wystarczająco dużo. Magazyny energii do fotowoltaiki umożliwiają wykorzystanie 100% wyprodukowanej energii. Inwestując w magazyn energii, fotowoltaika staje się całkowicie niezależna do zakładu energetycznego. Nie musimy więc martwić się planowanymi zmianami w sposobie rozliczania nadprodukcji. Co więcej, rząd zapowiedział, że przyszłoroczny program dofinansowania fotowoltaiki prąd 4.0 będzie umożliwiał finansowanie nie tylko instalacji fotowoltaicznych, ale też zakup magazynów energii.