fotowoltaika dla wspólnoty

Korzyści z instalacji paneli fotowoltaicznych są doceniane przez coraz szersze grono potencjalnych prosumentów, reprezentujących różne grupy i funkcje społeczne. Właściciele prywatnych gospodarstw, mikro przedsiębiorcy, ale też duże firmy i fabryki widzą w fotowoltaice szansę, na zmniejszenie kosztów stałych utrzymania nieruchomości. Rosnące rachunki za energię elektryczną w tym coraz to nowsze opłaty stałe sprawiają, że społeczeństwo zaczyna poszukiwać alternatyw, pozwalających na oszczędności. Warto też wspomnieć, że na popularność fotowoltaiki wpływa coraz większa świadomość ekologiczna. Zmiany klimatyczne, jakich doświadczamy, a także pogarszający się stan ekosystemów sprawia, że ludzie zaczynają rozumieć, że to ostatni moment na zmiany. Chcąc powstrzymać wyniszczanie naszej planety i zagwarantować kolejnym pokoleniom miejsce do życia, musimy działać tu i teraz. Inwestując w odnawialne źródła energii, możemy realnie przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a to bardzo ważne dla całej naszej planety.

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych

Wspominaliśmy o indywidualnych gospodarstwach, a także firmach, które inwestują w fotowoltaikę, jednak co z mieszkańcami osiedli, bloków, wspólnot mieszkaniowych. Czy to możliwe, aby oni również skorzystali z benefitów, jakie niesie fotowoltaika? Owszem to możliwe i jak najbardziej jest to dobry pomysł. Instalacje fotowoltaiczne dla bloków pozwalają wyprodukować wystarczającą ilość energii elektrycznej, aby zaspokoić części wspólne bloku, takie jak korytarze, windy, garaże. To mieszkańcy ponoszą koszty tej energii, jeśli więc byłaby możliwość, aby zasilić te miejsca za darmo energią słoneczną, automatycznie koszty mieszkańców również uległyby zmniejszeniu.

panele fotowoltaiczne dla wspolnot mieszkaniowych

Fotowoltaika dla osiedli – dofinansowanie

W 2020 roku w Wielkopolsce ruszył pilotażowy program „Słoneczne Dachy”, który jest odpowiednikiem programu „Mój prąd”. Program ten zakłada dofinansowanie fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych. Program ten cieszył się dużym zainteresowaniem i okazał się strzałem w dziesiątkę, być może w najbliższym czasie możliwe będzie rozszerzenie tego typu wsparcia dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych w całej Polsce.

Czy fotowoltaika dla osiedli się opłaca?

Koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych ponoszą mieszkańcy, dzięki możliwości pokrycia, chociaż części z nich dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, spółdzielnie będą mogły obniżyć opłaty, a skorzystają na tym właśnie mieszkańcy. Oszczędności mogą też być wykorzystane w inny sposób, na przykład na remont czy odnowienie części budynków, na nowe osiedlowe inwestycje, place zabaw, czy elementy rekreacyjne, które wpłyną na podniesienie walorów osiedla, a co za tym idzie wartości nieruchomości. Wobec powyższych wniosków oczywiste jest, że fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych jest jak najbardziej opłacalna i będzie korzyścią dla wszystkich zainteresowanych, a także korzyścią dla środowiska.