Mieszkańcy Warszawy mają możliwość pozyskania dodatkowych środków na sfinansowanie termomodernizacji budynku. Bezzwrotna „Dotacja Warszawska” to projekt realizowany przez Urząd Miasta st. Warszawy, obejmujący wymianę tradycyjnych kotłów grzewczych na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Otrzymane środki możesz przeznaczyć na zakup między innymi paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła dla nieruchomości znajdujących się w Warszawie.

Kto może się ubiegać o „Dotację Warszawską”?

Od 1 września ruszył ponowny nabór wniosków na „Dotację Warszawską – fotowoltaika 2021”. O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  • osoby prywatne,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • przedsiębiorcy,
  • spółdzielnie,
  • sektor finansów publicznych.

Istnieje możliwość jednoczesnego składania wniosków o montaż fotowoltaiki oraz pompy ciepła dla nieruchomości niezmodernizowanych i niewyposażonych w piec typu kopciuch. Osoby, które skorzystały wcześniej z programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze” mogą nie zostać objęte dofinansowaniem z „Dotacji Warszawskiej – fotowoltaika 2021”.

Ile wynosi kwota Dotacji Warszawskiej - znamy ją

Ile wynosi kwota „Dotacji Warszawskiej”?

Wysokość pozyskanych środków w ramach „Dotacji Warszawskiej” zależy od przeznaczenia dofinansowania oraz mocy paneli słonecznych. W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na niezmodernizowanym budynku możesz się starać o maksymalną kwotę 15 000 zł, ale nie więcej niż 1500 zł za każdy kW. Jeżeli chodzi o powietrzną pompę ciepła, „Dotacja Warszawska” przewiduje dofinansowanie 1000 zł za każdy kW do 30 000 zł za całą inwestycję.

Jakie są warunki dofinansowania?

Wnioski można składać od 1 września 2021 roku do 31 marca 2022 roku. „Dotacją Warszawską” mogą zostać objęte obiekty, w których nie została jeszcze rozpoczęta modernizacja, a inwestycja jest dopiero na etapie planowania. Żeby spełnić warunki dofinansowania należy:

  1. złożyć wniosek wraz z dołączoną zgodą właściciela obiektu na montaż fotowoltaiki,
  2. po pozytywnym rozpatrzeniu formularza podpisać umowę na otrzymanie dotacji,
  3. zrealizować projekt i przedstawić wymagane dokumenty potwierdzające stan faktyczny, takie jak protokół zdawczo-odbiorczy, faktury i zdjęcia inwestycji.

Pieniądze z „Dotacji Warszawskiej” zostaną wypłacone dopiero po zakończeniu montażu paneli fotowoltaicznych oraz dostarczeniu pełnej dokumentacji z wykonania kolejnych etapów prac. Jeżeli potrzebujesz pomocy uzyskaniu dofinansowania, możesz zwrócić się do naszych specjalistów. Chętnie doradzimy i znajdziemy najlepsze rozwiązanie, które pozwoli Ci w pełni wykorzystać możliwości odnawialnych źródeł energii.