Odpowiednia wentylacja pomieszczeń, zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i budynków mieszkalnych to niezbędny warunek, który musi być spełniony, aby budynek był dopuszczony do użyteczności przez inspekcję budowlaną, a także po to, aby zapewnione były odpowiednie parametry środowiska powietrznego dla osób przebywających w środku. Jak dotychczas w budynkach mieszkalnych najczęściej stosowana była wentylacja grawitacyjna, która w sposób wystarczający zapewniała odpowiednią wymianę powietrza. Wentylacja mechaniczna częściej stosowana była w budynkach biurowych, firmach, centrach handlowych, gdzie ze względu na większą kubaturę, a także większą ilość użytkowników, wentylacja grawitacyjna nie poradziłaby sobie z zapewnieniem odpowiedniej wymiany powietrza. Coraz częściej jednak właściciele domów jednorodzinnych decydują się na montaż wentylacji mechanicznej, porównanie jej do wentylacji grawitacyjnej pokazuje bowiem, że możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności cieplnych, a także poprawa jakości powietrza w budynku mieszkalnym.

Wentylacja grawitacyjna – porównanie, zasada działania, plusy i minusy

Działanie wentylacji grawitacyjnej oparte jest na różnicy ciśnień lub temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku. Im większa jest różnica, tym silniej działa wentylacja, z tego też powodu, najsilniejsze jej działanie odczuwalne jest zimą. W systemie wentylacji grawitacyjnej wymiana powietrza odbywa się poprzez kanały wentylacyjne umiejscowione w kominach. Tymi kanałami, które najczęściej ujście mają w takich pomieszczeniach jak łazienka, kuchnia czy kotłownia, powietrze wyprowadzane jest na zewnątrz. Następnie dzięki powstałemu na skutek wyprowadzenia z budynku powietrza podciśnieniu, zasysane jest one z zewnątrz za pośrednictwem nawiewników okiennych oraz innych nieszczelności, jakie występują w bryle budynku.

wentylacja grawitacyjna

Nowoczesne budownictwo, a wentylacja grawitacyjna

Na działanie wentylacji grawitacyjnej niekorzystnie wpływa wiejący na zewnątrz wiatr, który wzmaga wyciąganie z budynku powietrza przez komin wentylacyjny, co w sezonie grzewczym powoduje zbyt silne wychłodzenie domu. W pewien sposób można ten problem zminimalizować, montując kratki wywiewne lub też nawiewniki posiadające ruchome przepustnice. Istnieje jeszcze jeden niekorzystny aspekt wentylacji grawitacyjnej, który potęgowany jest przez nowoczesne, bardzo szczelne budownictwo, które utrudnia odpowiedni nawiew powietrza, lub przez zbyt słaby ciąg kominowy, co prowadzi do pogorszenia się mikroklimatu w budynku. Słaba wentylacja domu prowadzi do zwiększonej wilgotności, co z kolei może powodować powstawanie pleśni, a także wysokiego stężenia kurzu i pyłu. Wszystkie te czynniki działają bardzo negatywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.

Wentylacja mechaniczna – porównanie, zasada działania, zalety

Jak sama nazwa wskazuje, w wentylacji mechanicznej wymiana powietrza dobywa się z pomocą urządzeń mechanicznych, a dokładnie wentylatorów. Zatem, jak działa wentylacja mechaniczna? Powietrze przemieszcza się specjalnymi kanałami wentylacyjnymi rozprowadzonymi po całym budynku, a jego ruch wspierany jest przez wentylatory, dzięki czemu mamy stałą kontrolę nad siłą i wydajnością wentylacji. System wentylacji mechanicznej składa się z centrali wentylacyjnej, a także kanałów wywiewnych i nawiewnych, które kontrolują wymianę powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.

wentylacja mechaniczna

Rekuperatory w wentylacji mechanicznej

Centrala wentylacyjna pozwala dostosowywać moc wentylacji pomieszczeń. W zależności od potrzeb możemy zwiększać ją, kiedy w budynku jest więcej osób, a zmniejszać, kiedy jest ich mniej. Co więcej, w systemach wentylacji mechanicznej możemy wykorzystać rekuperatory, czyli specjalne urządzenia mające na celu odzyskiwanie energii cieplnej wydalanej wraz z wyprowadzanym z domu powietrzem, do ogrzewania powietrza pobieranego. Ponadto, rekuperatory wyposażone są w specjalne filtry powietrza, dzięki którym w centrali wentylacyjnej powietrze jest nie tylko ogrzewane, ale też oczyszczane z zanieczyszczeń pyłowych.