Odnawialne źródła energii w Polsce – w które z nich warto inwestować?

Odnawialne źródła energii charakteryzują się tym, ze czerpanie z nich nie oznacza zmniejszenia ilości ich pokładów. Ich zasoby odnawiają się niezwykle szybko lub są praktycznie niewyczerpalne. Ale czy na pewno czerpanie z nich jest opłacalne? W jaki rodzaj OZE najlepiej jest obecnie inwestować?

Energia słoneczna – fotowoltaika

Energia słoneczna to bodaj najpowszechniejsze źródło energii na świecie, posiadające przy tym naprawdę ogromną moc. Cały szkopuł w tym, abyśmy moc tę potrafili w jak najpełniejszym stopniu wykorzystać. O to już jednak dbają m. in. producenci paneli słonecznych, którzy każdego roku stopniowo ulepszają swoje produkty. Już dziś instalacje słoneczne są wielokrotnie tańsze niż przed kilkunastoma laty, a ich sprawność jest naprawdę duża. Na wysoką opłacalność inwestycji w energię słoneczną składają się również liczne programy finansowego wsparcia, dzięki którym koszt budowy elektrowni słonecznej jest jeszcze niższy. Więcej o źródłach finansowania inwestycji w OZE dowiecie się z serwisu http://www.finansedlaoze.pl/.

Energia wiatrowa

Elektrownie wiatrowe w Polsce nie są tak popularne jak fotowolika, jednak i one dostarczają nam całkiem sporo energii. Według Urzędu Regulacji Energetyki, w Polsce pod koniec 2016 roku eksploatowanych było 1193 instalacji wiatrowych różnej wielkości, a ich produkcja wynosiła 5807,415 MW. Wiatraki szczególnie chętnie stawiane są w tych najbardziej wietrznych regionach (góry) oraz tam, gdzie wiatr nie napotyka na naturalne lub sztuczne bariery (równiny, wybrzeża). Ilość energii produkowanej przez polskie elektrownie wiatrowe systematycznie rośnie, w ciągu 10 lat (od 2005 do 2015) zwiększając się aż 60-krotnie – przy czym potencjał energii wiatrowej nadal jest wielokrotnie większy.

Energia wodna

Energia wodna w Polsce zawsze była popularna, można rzec, iż stanowiła pierwsze OZE wykorzystywane na szeroką skalę. Jak szeroką? Obecnie w naszym kraju 16% energii elektrycznej otrzymywanej z OZE pochodzi właśnie z elektrowni wodnych. Jeśli rozważasz inwestycję w jedną z nich, musisz pamiętać, że w Polsce rozwój energetyki wodnej zależy od wielu czynników, a jej przyszłość eksperci upatrują w małych instalacjach produkujących prąd na potrzeby lokalnych społeczności.

Energia geotermalna

Jak wynika z badań geologicznych, Polska ma bardzo dobre warunki do korzystania z energii geotermalnej. Blisko 80% powierzchni naszego kraju pokryte jest przez tzw. prowincje geotermalne o następujących nazwach:

  • centralnoeuropejską,
  • przedkarpacką,
  • karpacką.

Woda w tych obszarach osiąga temperaturę od 30 do 130°C, a lokalnie zdarza się nawet 200°C. Wody te występują na głębokości od 1 do nawet 10 kilometrów i właśnie ta głębokość złóż wód geotermalnych może podnosić koszty ich eksploatacji poza granicę opłacalności.

Biomasa

Do biomasy zaliczamy gównie wszelkie odpady drzewne i roślinne, a w tym:

  • odpady z gospodarski leśnej,
  • odpady z przetwórstwa drewna,
  • słomy,
  • rośliny specjalnie hodowane w celach energetycznych.

Potencjał, jaki posiada nasz kraj pod względem ilości produkcji biomasy, jest ogromny, a wykorzystujemy zaledwie 7% tych możliwości. Dla porównania, średnia w krajach UE to 20%. Jak widać, daje to ogromne możliwości inwestycyjne – zarówno jeśli chodzi o produkcję biomasy, jak i jej wykorzystanie jako źródła energii.07