Jak oblicza się zapotrzebowanie na panele słoneczne? Co wpływa na planowaną moc instalacji fotowoltaicznej?

Kluczowym etapem montażu instalacji fotowoltaicznej jest jak najdokładniejsze wyliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu, dla którego instalacja ta powstaje. Choć w przypadku klasycznych gospodarstw domowych jest to zadanie z pewnością łatwiejsze niż w przypadku firm, nadal wymaga szerokiej wiedzy i umiejętności, sięgających znacznie powyżej samej tylko analizy rachunków za prąd.

Dlaczego rachunki za prąd są tak ważne?

Ilość zużywanej przez dom energii elektrycznej jest głównym parametrem pozwalającym określić jego zapotrzebowanie na prąd, który będzie generowany przez panele fotowoltaiczne. Do określenia tego zapotrzebowania używa się przede wszystkim rachunków za energię elektryczną za cały ostatni rok. Na ich podstawie nasi specjaliści są w stanie wyliczyć wartość, która posłuży do określenia mocy projektowanej przydomowej elektrowni słonecznej. Jednak sama średnia z rachunków to nie wszystko. Aby móc dobrać moc paneli fotowoltaicznych jak najbardziej zgodą z zapotrzebowaniem danego domu, należy wziąć pod uwagę również inne, znacznie bardziej skomplikowane czynniki. Jakie?

Jakie czynniki modyfikują zapotrzebowanie na panele słoneczne?

Każdy z klientów podczas rozmowy z naszym specjalistą odpowiedzialnym za dobranie mocy instalacji fotowoltaicznej do zapotrzebowania jego domu, oprócz prośby o przedstawienie rachunków za prąd, usłyszy również pytanie o planowane inwestycje lub zmiany w sposobie użytkowania posiadanych już urządzeń zasilanych energią elektryczną. Odpowiedź na nie pozwoli nam wziąć pod uwagę ewentualny przyszły wzrost zapotrzebowania na prąd i uwzględnić go już na etapie projektowania instalacji słonecznej. Ale to nie wszystko.

 

Wpływ na planowaną moc paneli słonecznych ma również cały szereg czynników związanych z powierzchnią dachu lub gruntu, na którym panele te będą montowane. Zajmujący się tym specjalista musi wziąć pod uwagę takie cechy, jak ekspozycja powierzchni względem słońcakąt nachylenia połaci dachu czy możliwość występowania czasowego zacienienia instalacji. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ niesprzyjające warunki, wynikające np. z ułożenia skrzydeł dachu w linii wschód-zachód, mogą wymagać zwiększenia planowanej mocy przydomowej elektrowni słonecznej; tylko w ten sposób możliwe będzie idealne pokrycie zapotrzebowania danego gospodarstwa na energię elektryczną. Ale na czym polega to idealne pokrycie zapotrzebowania na prąd?

Ile energii powinna wytwarzać instalacja fotowoltaiczna?

W przypadku doboru paneli słonecznych dostosowanych do zapotrzebowania domu na energię elektryczną, nasi eksperci zawsze dążą do osiągnięcia wartości idealnej, czyli takiej, która pozwala w pełni to zapotrzebowanie pokryć, a jednocześnie nie generuje zbędnych nadwyżek. Co ważne, nie warto przesadzać z mocą instalacji, aby nie generować niepotrzebnych wydatków. Dlatego tak ważna jest wiedza i fachowość specjalistów, którzy dobierają odpowiednią moc instalacji. Zaufaj naszemu doświadczeniu.