Finansowanie OZE

dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych jest w Polsce coraz łatwiej dostępne. Korzystać można zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych. Coraz częściej uczestniczą w nich również instytucje bankowe, przyznając kredyty na większe inwestycje w elektrownie słoneczne.

O dotacje na fotowoltaikę mogą starać się osoby prywatne (fizyczne). Środki przyznawane są także wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego. Dostępne są również dotacje na fotowoltaikę dla firm. Natomiast przedsiębiorstwa działające w obszarze OZE mogą starać się o finansowanie elektrowni słonecznej w postaci preferencyjnych kredytów bankowych, dedykowanych akurat rozwojowi tego sektora.

Fotowoltaika – dofinansowanie z różnych programów

O finansowanie elektrowni słonecznej można starać się w ramach wielu programów, w które angażowane są wewnętrzne środki krajowe i te zewnętrzne, pochodzące chociażby z Unii Europejskiej. Środki krajowe do tej pory przyznawane były przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także jego wojewódzkie jednostki. Największym programem jest, realizowany jeszcze do 2022 r., Program Prosument, o którym więcej na podstronie Dla prosumenta. Natomiast środki unijne można pozyskać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w których najczęściej pośredniczą jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie na fotowoltaikę w domu

Finansowanie ogniw fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych – domów jedno- i wielorodzinnych – zaczyna być coraz bardziej popularne. Starać się można zarówno o kredyty ratalne jak i dofinansowanie, które pokrywa sporą część kosztów instalacji fotowoltaicznej.

Weźmy pod uwagę jeden z najbardziej korzystnych kredytów ratalnych. Miesięczny koszt kredytu – jego oprocentowanie – plasuje się na poziomie zaledwie 0,25 %. By go pozyskać, nie jest wymagana wpłata własna. Osoba starająca się o taki kredyt nie ponosi również kosztów prowizyjnych związanych z jego udzieleniem. Czas kredytowania może wynosić od 24 do 60 miesięcy.

W przypadku dotacji można pozyskać np. ponad 50% dofinansowania do kosztów instalacji fotowoltaicznej, które obejmują zarówno niezbędne komponenty instalacji, jak i jej montaż.

odnawialne źródła energii

Dotacje na fotowoltaikę dla firm

Dotacje na fotowoltaikę dla firm udzielane są na różnych zasadach. To oczywiście zależy od rodzaju programu, z którego przyznawane są środki. Nieco uogólniając, można napisać, że dotacje mają często postać preferencyjnych pożyczek oprocentowanych na poziomie 1,5 % - 3,5 % w skali roku. We wszystkich przypadkach wymagany jest wkład własny – np. na poziomie 20-25%. Wiele programów zakłada również możliwość umorzenia części kredytu. Sam czas kredytowania jest różny, może wynosić do 120 miesięcy. Najczęściej programy zakładają również minimalną moc, którą powinna posiadać instalacja fotowoltaiczna – np. 10 kWp.

Inną opcją na dotacje na fotowoltaikę dla firm może być również leasing. Jest on przyznawany najczęściej na uproszczonych zasadach, na czas do 60 miesięcy.

Fotowoltaika – dotacje za pośrednictwem banków

Kolejnym, strategicznym partnerem w pozyskiwaniu środków na inwestycje związane z OZE są instytucje bankowe. Banki uczestniczą w procesie finansowania odnawialnych źródeł energii w sposób dwojaki. Po pierwsze mogą być instytucjonalnymi pośrednikami w staraniu się o środki. Tak było chociażby w przypadku krajowego programu „Prosument”. Program był wdrażany również przy udziale banków. Za ich pośrednictwem można było się starać o dotacje na fotowoltaikę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który prowadził program, udostępnił bankom środki, w ramach których te udzielały kredytów bankowych łącznie z celowymi dotacjami.

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych przez banki

Z roku na rok instytucje bankowe zaczynają coraz bardziej otwierać się na finansowanie inwestycji fotowoltaicznych. Wiele z nich przyjmuje politykę kredytowania fotowoltaiki, przeznaczając jednocześnie na działania w obszarze OZE coraz większe środki. Mają one oczywiście postać kredytów; część z nich jest realizowana w ramach aukcyjnych systemów wsparcia. Jeśli mowa o tego typu środkach, dotyczą one większych inwestycji – elektrowni fotowoltaicznych o określonej mocy minimalnej – np. 5MW.

Finanse dla OZE


Wypełnij formularz i skorzystaj z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną!

To pole jest wymagane.
Niepoprawny adres email.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
Bezpieczne spotkanie z Doradcą (Skype)
Informacje o firmie uzyskałem z (wybierz): Internet (Google) Internet (inne) Facebook Instagram Radio Targi Prasa Inne
* Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w marketingu PV Instalator Polska Grupa PVGE. Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną o produktach Pv Instalator Polska Grupa PVGE.
WYCZYŚĆ WYŚLIJ
FORMULARZ KONTAKTOWY
ZOSTAŃ FRANCZYZOBIORCĄ
Formularze messages
close
pvge-baner