Gródek – dofinansowanie do 70%

Dofinansowanie skierowanie jest do osób fizycznych, produkujących prąd na własny użytek, zamieszkujących gminę Gródek (znajdującą się w powiecie białostockim w województwie podlaskim).

Dotacja może objąć nawet 70% kosztów realizacji inwestycji, w tym przypadku inwestor będzie musiał ponieść jedynie 30% kosztów instalacji.

Koszty kwalifikujące się do dofinansowania:

• zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego,
• przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku,
• zakup urządzeń oraz oprogramowania służącego do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,
• wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami – kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku,
•koszt nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją projektu.

Wartość grantu uzależniona jest od mocy instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby budynku mieszkalnego:

-moc do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp,
-moc powyżej 5 kWp – maksymalne 6 000,00 zł za 1 kWp.