Produkcja rolna to bardzo ważny element gospodarki naszego kraju, który niestety od kilku lat staje się coraz mniej opłacalny. Aby temu zapobiec, a jednocześnie wciąż wspierać działania proekologiczne pojawiają się programy wsparcia, oferujące dofinansowanie na ekologiczne źródła energii. Jednym z tych programów, do którego lada chwila rolnicy będą mogli składać wnioski, jest program finansowany przez NFOŚiGW Agroenergia 2021. W tym artykule znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat tego, kiedy rusza nabór, co trzeba zrobić i jakie dokumenty skompletować, aby ubiegać się o dotacje na fotowotlaikę w ramach programu Agroenergia 2021.

Agroenergia 2021 nabór 2021 – jakie warunki trzeba spełniać, żeby ubiegać się o dofinansowanie?

Rolnicy, którzy planują ubiegać się o dofinansowanie z programu Agroenergie 2021 muszą spełniać dwa podstawowe warunki:

  1. Być właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których powierzchnia użytków rolnych jest nie mniejsza niż 1, a nie większa niż 300 hektarów.
  2. Udokumentować fakt osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego co najmniej przez rok od złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warunki nie są bardzo wymagające, dlatego rolnicy, którzy rzeczywiście potrzebują wsparcia finansowego i dla których będzie ono dużą pomocą i oszczędnością, z pewnością bez problemu zakwalifikują się do programu.

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (koszty kwalifikowane są po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).

Agroenergia 2021 nabór 2021

Agroenergia 2021 dopłaty – ile może wynosić wsparcie finansowe?

Budżet programu Agroenergia 2021 nfoś wynosi 200 ml złotych. Kwota wsparcia finansowego w dotychczasowym naborze, o jaką mógł ubiegać się beneficjent uzależniona była do tej pory od tego jak dużej mocy instalację będzie chciał on zainstalować. Przykładowo, rolnik planujący montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy między 10 a 30 kW, mógł otrzymać dotację w wysokości 15 000 zł, z kolei na instalacje o mocy między 30 a 50 kW, kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł. Warto wiedzieć, że w programie Agroenergia 2021 nowy nabór pozwalał na otrzymanie dodatkowych środków o wysokości 10 000 zł pod warunkiem montażu instalacji hybrydowej łączącej instalację fotowoltaiczną na przykład z mikro instalacją wiatrową.

Agroenergia 2021 - od kiedy nabór

 Agroenergia 2021 – od kiedy nabór?

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie z programu Agroenergia 2021 wniosek powinni przygotować i złożyć jak najszybciej. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest na czerwiec 2021. Im szybciej wniosek zostanie złożony, tym większa szansa, że przy pozytywnej weryfikacji rolnik otrzyma dofinansowanie, czekanie do samego końca może bowiem skutkować tym, że duże zainteresowanie programem spowoduje szybkie wyczerpanie się środków. Oczywiście tych wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć jak i do kiedy trwa nabór wniosków Agroenergia 2021 informujemy, że prawdopodobnie zakończy się on na przełomie III i IV kwartału 2021. Wnioski można składać elektronicznie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzone przez profil zaufany w ePUAP, lub w tradycyjnej formie papierowej dostarczając je osobiście, lub za pomocą przesyłki kurierskiej do właściwej dla danego rejonu placówki NFOŚiGW.